El passat 16 i 17 de març la Presidenta Sra. Lluïsa Brull i la tresorera Sra. Lucia Pla del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Tarragona van assistir a: “Las Jornadas de Trabajo de la Organización Colegial de Enfermería: JUNTOS CONSTRUYENDO EL FUTURO” organitzades pel Consejo Nacional de Enfermeria (CNE).

Les jornades tenien com eix principal debatre tres temes d’actualitat:

  1. La Farmàcia Comunitària i la Defensa de la competència Infermera. Àmbit Competencial de la professió infermera, educació i promoció de la Salut.
  2. L’actualització de la Prescripció Infermera. Tràmits i aprovació del text modificat de l’actual RD 954/2015. Estratègies de desenvolupament.
  3. Directives Europees. Directiva Europea de qualificacions Professionals: fonament Jurídic, transposició, iniciativa legislativa popular modificar la LOPS…

Projecte de Directiva sobre el Test de Proporcionalitat: col·legiació universal, deontologia, validació de la competència professional, recertificació professional…

El Col·legi de Tarragona vol estar actualitzat en tot moment i participar en totes aquelles accions que suposin una millora per la professió Infermera. Sempre esforçant-nos perquè els nostres col·legiats tinguin els millors avantatges per l’exercici de la seva professió.

En conseqüència els membres de la junta del col·legi de Tarragona formaran part dels Grups de treball organitzats pel CNE: registre de professions, actualitzar el registre nacional d’infermeres segons normativa vigent, situació socio-laboral (ratis, condicions de treball i salut laboral, especialitats infermeres (creació de categories professionals i cures medico-quirúgiques) gestió infermera (professionalització de la gestió infermera i gestió clínica), professorat universitari infermer (criteris de ANECA, d’accés a places de professor), gestió col·legial (unificació de la informació en la web col·legial), ordenació de la professió (estatuts, codi deontològic i resolucions), bon abordatge de la cronicitat nou model d’atenció).

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×