DIA
23 de març de 2018, divendres
HORA
17:30 hores en primera convocatòria
18:00h hores en segona convocatòria
LLOC
Col·legi Oficial  d’Infermeres  i  Infermers
C/ Pau Casals,13 – 5è 43003 TARRAGONA

En compliment del que disposen els Estatuts Col·legiats vigents, em plau convocar-vos a petició de la Presidenta, a l’Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i província, que es celebrarà el dia i lloc especificats en aquesta convocatòria, i segons ordre del dia:


ORDRE DEL DIA

  1. Obertura de l’Assemblea.
  2. Lectura i aprovació,  si  s’escau,  de l’acta de  l’Assemblea  General Ordinària del  dia  31/03/2017.
  3. Informe auditoria.
  4. Memòria activitats any 2017.
  5. Presentació i aprovació,  si  s’escau,   del  tancament  de  l’exercici  de  l’any  2017.
  6. Presentació i aprovació  si s’escau, del pressupost estimatiu d’ingressos i despeses  de  l’any  2018.
  7. Precs i preguntes.

El pressupost estarà a la vostra disposició a la Seu Col·legial i a la pàgina web del Col·legi.

Atentament,
Tarragona, 7 de març de 2018

A continuació podeu descarregar:

Document Oficial

Informe auditoria 2017

Pressupost 2018

Teniu a la vostra disposició la Memòria Visual resum de l’any 2017.

Visualitzar

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×