DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7569 – 29.02.2018
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/308/2018, de 18 de febrer, per la qual es fa pública una relació complementària dels convenis de col·laboració signats per l’Institut Català de la Salut durant l’any 2016.

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×