DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7531 – 9.01.2018
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/2999/2017, de 21 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del XVè Conveni col·lectiu de treball per als laboratoris de pròtesi dental de Catalunya (codi de conveni núm. 79000355011995).

Butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×