Enviament de Treballs per la IV Jornada de Recerca, Innovació i Ajuda Humanitària

Normes de presentació de treballs:

Es poden presentar treballs en quatre formats diferents:

 1. PÒSTER
 2. TREBALLS DE RECERCA
 3. PROJECTES DE RECERCA
 4. TREBALLS DE FI DE GRAU

Cada treball ha de complir amb la següent normativa:

(1) PÒSTERS (Aquí trobaràs la plantilla per poder fer el teu pòster)

 1. Hauran de contenir els següents apartats:
 • Títol
 • Introducció
 • Objectius
 • Metodologia
 • Resultats
 • Conclusions
 • Bibliografia
 1. Caldrà elaborar i presentar el pòster definitiu abans del 15 de novembre a les 23.59 hores amb la plantilla de Power Point que posarem a disposició en aquesta mateixa web. El disseny del pòster haurà de ser clar i facilitar la lectura.
 2. El pòster s’ha de presentar en format PDF i no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.
 3. Tant sols s’acceptaran pòsters que derivin dels resultats d’una recerca, per tant queden exclosos els pòsters sobre casos clínics, experiències, protocols i procediments.
 4. Tant sols es podrà presentar un màxim de 3 pòsters per participant.
 • A continuació hem preparat una plantilla powerpoint que s’ha de fer servir com a base del teu e-pòster
 • S’ha de mantenir l’encapçalament i el peu, la resta d’elements (àrea central), els podeu editar com considereu adient, afegint imatges, gràfics i tot el que considereu per fer un e-pòster visual i atractiu.
 • Recordeu posar un tipus de lletra gran i fer un contrast de colors adequat . Penseu que els e-pòster es visualitzen amb una pantalla .
 • Una vegada tingueu elaborat el vostre e-pòster, heu d’omplir el formulari que hi ha a continuació i que us permetrà adjuntar-lo.

Descarregar plantilla e-pòster - Jornada Recerca 2018

(2) TREBALLS DE RECERCA

 1. Hauran de contenir els següents apartats:
  • Títol
  • Resum
  • Introducció
  • Objectius
  • Material i mètode
  • Aspectes ètics
  • Resultats
  • Discussió i conclusions
  • Bibliografia
  • Annexes, si s’escau
 1. Es presentaran en format PDF amb una extensió màxima de 30 fulls (bibliografia i annexes a part). S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5.
 1. Les imatges i/o fotografies hauran de ser pròpies de l’autor i no podran superar els 4×4 cm dins el document.

El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.

(3) PROJECTES DE RECERCA

 1. Hauran de contenir els següents apartats:
  • Carta de presentació i justificació de l’ ajuda
  • Equip investigador i investigador principal
  • Títol
  • Resum
  • Introducció
  • Objectius
  • Material i mètode
  • Aspectes ètics
  • Pressupost
  • Pla de difusió dels resultats del projecte
  • Bibliografia
  • Annexes, si s’escau
 1. L’investigador principal dels projectes presentat haurà de ser un infermer/a i estar col·legiat. Els sol·licitants d’ajudes en aquesta categoria no podran participar com a investigador principal en més d’un projecte presentat.
 1. Els projectes es presentaran en format PDF amb una extensió màxima de 30 fulls (bibliografia i annexes a part). S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5.
 1. Les imatges i/o fotografies hauran de ser pròpies de l’autor i no podran superar els 4×4 cm dins el document.
 1. Els beneficiaris dels ajuts es comprometen a:
  • Complir els objectius i realitzar el projecte en els termes en què es va decidir l’atorgament de l’ajuda.
  • Esmentar a les publicacions i/o comunicacions orals o escrites que derivin del projecte que ha estat finançat pel CODITA, de la següent manera: Aquest estudi ha estat finançat total o parcialment pel Col·legi Oficial d’Infermeres i d’Infermers de Tarragona en el marc dels Ajuts a Projectes de Recerca (any de concessió)
 1. CODITA es compromet a fer difusió dels resultats obtinguts a través de la seva pàgina web o mitjans de comunicació. Per això, al finalitzar el projecte, caldrà que els investigadors redactin un resum de l’estudi (de 300 a 350 paraules) en un màxim de 6 mesos des de la seva finalització. A la següent Jornada de Recerca Infermera del Col·legi, l’investigador principal o, en el seu defecte, algun membre de l’equip investigador serà convidat a presentar els resultats del projecte en forma de comunicació oral.
 1. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.

(4) TREBALLS DE FI DE GRAU

1. Hauran de contenir els següents apartats:

 • Títol
 • Resum
 • Introducció
 • Objectius
 • Material i mètode
 • Aspectes ètics
 • Resultats
 • Discussió i conclusions
 • Bibliografia
 • Annexes, si s’escau

2. Es presentaran en format PDF amb una extensió màxima de 30 fulls (bibliografia i annexes a part). S’utilitzarà el tipus de lletra Arial 12 i espai 1,5.

3. Les imatges i/o fotografies hauran de ser pròpies de l’autor i no podran superar els 4×4 cm dins el document.

4. El fitxer adjunt en format PDF no ha de contenir noms d’autors ni referències explícites al lloc de treball.

MOLT IMPORTANT: Qualsevol pòster, treballs o projectes que no compleixin amb la normativa de presentació no seran admesos

Formulari per la presentació de treballs

El termini d'entrega de treballs ha finalitzat.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×