Presentació de Treballs a la Jornada Atenció als Codis

Normes per a la presentació de treballs

 1. S’admetran treballs científics aportats pels professionals i estudiants d’infermeria en forma de comunicacions orals i pòsters. Aquests treballs poden ser originals o presentats en altres jornades o congressos, cosa que s’ha d’especificar al full de síntesi.
 2. El nombre d’autors ha de ser d’un màxim de 6 persones i serà el primer signant el que presentarà o defensarà la comunicació.
 3. Per presentar qualsevol treball cal que el primer signant estigui inscrit/a a les Jornades.
 4. La síntesi de la comunicació oral o del pòster s’ha d’adaptar a l’esquema següent:
  • Introducció
  • Objectius
  • Metodologia
  • Resultats
  • Conclusions
  • Bibliografia
 5. La data límit per presentar els resums de les comunicacions i/o pòsters és el 9 d’octubre de 2016.
 6. El Comitè Científic té la potestat d’acceptar un treball per presentar-lo en format pòster encara que s’hagi presentat com a comunicació oral i viceversa.
 7. La secretaria tècnica de les Jornades comunicarà al primer signant l’acceptació definitiva dels treballs el 17 d’octubre de 2016, especificant-hi les instruccions concretes de presentació.
 8. Es concediran els premis següents:
  • Millor comunicació oral
  • Millor pòster

Dates que cal tenir en compte

 • Termini d’admissió del full de síntesi: 9 d’octubre de 2016
 • Comunicació definitiva de l’acceptació de les comunicacions: 17 d’octubre de 2016
 • Termini de presentació de les comunicacions pòsters (format PDF): 31 d’octubre de 2016 (una vegada acceptat el full de síntesi)

Formulari per la presentació de treballs

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×