Comissions

 

 

 

 

 

 

deontologic Comissió Deontològica

Descripció

La Comissió Deontològica es el responsable de vetllar per l’acompliment dels principis regulats en el Codi Deontològic com a reglament on es reflecteixen els deures mínims exigibles i els valors bioètics i deontològics bàsics, permanents e irrenunciables de la Infermeria. Ha de servir per informar i assessorar amb la difusió dels principis del Codi Deontològic des de la perspectiva de la ètica i la moral professional.

En construcció

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-deontologica@codita.org

Comissió d’Ajuda Social i Humanitària

Descripció

En construcció

En construcció

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-ajudasocialihumanitaria@codita.org

llevadora Comissió Llevadores

Descripció

En construcció

En construcció

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-llevadores@codita.org

treball Comissió d’Infermeria del Treball

Descripció

La comissió d’infermeria del treball vol ser el mitja de relació i comunicació entre professionals que ens dediquem a l’àmbit de la salut laboral, on el contacte entre nosaltres no es habitual degut al tipus d’entorn laboral en el que realitzem les nostres funcions i activitats. Aquesta comissió pretén ser el focus de les nostres inquietuds professionals, des de la formació, el desenvolupament professional, l’assessorament en els dubtes, documents de posicionament, desenvolupament competencial, intercanvi d’experiències entre els professionals…i sobre tot, treballar en el camp de les necessitats que vosaltres ens feu arribar.

En construcció

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-infermeriadeltreball@codita.org

geriatria Comissió de Geriatria

Descripció

La Comissió de Geriatria del Col·legi d’Infermers i Infermeres de Tarragona es constitueix com òrgan de suport, assessorament i estudi dels aspectes relacionats amb l’exercici de la infermeria, des de la perspectiva ètica i moral professional.

Els membres de la Comissió vetllaran per defensar els interessos i necessitats de la seva especialitat. Actualitzaran totes aquelles notícies i canvis significatius que tinguin relació amb la mateixa, i ho notificaran oportunament mitjançant correus electrònics i fent-ne difusió a través de la pàgina web del Col·legi.

En construcció

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-geriatria@codita.org

familia Comissió d’Infermeria Comunitària

Descripció

La Comissió de Comunitària del Col·legi d’Infermeres i infermers de Tarragona vol ser el punt de trobada on es puguin manifestar les inquietuds, les necessitats i els avenços que ajudin a la millora del desenvolupament professional de les infermeres en benefici de les persones que reben la nostra aportació. Per aquest motiu ens volem implicar en aspectes tant importants com són: la formació, al recerca, la planificació i la organització per poder facilitar-vos ajut, assessorament i consell. Al mateix temps que voldríem contar amb la vostra opinió i la vostra col·laboració per avançar junts i juntes en aquest

En construcció

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-comunitaria@codita.org

quirurgic Comissió d’Infermeria Medicoquirúrgica

Descripció

La Comissió de Mèdico Quirúrgica del Col·legi d’Infermers i Infermeres de Tarragona es constitueix com òrgan de suport, assessorament i estudi dels aspectes relacionats amb l’exercici de la infermeria, des de la perspectiva ètica i moral professional.  Els membres de la Comissió vetllaran per defensar els interessos i necessitats de la seva especialitat. Actualitzaran totes aquelles notícies i canvis significatius que tinguin relació amb la mateixa, i ho notificaran oportunament mitjançant correus electrònics i fent-ne difusió a través de la pàgina web del Col·legi.  Es reuneixen amb una periodicitat bimensual.

En construcció

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-medicoquirurgica@codita.org

cerebro Comissió de Salut Mental

Descripció

La Comissió de Salut Mental del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona es constitueix com òrgan de suport, assessorament i estudi dels aspectes relacionats amb l’exercici de la infermeria, des de la perspectiva ètica i moral professional. Els membres de la Comissió vetllaran per defensar els interessos i necessitats, oferint un programa de formació continuada de qualitat de l’especialitat, i vetllaran per l’estabilitat i el desenvolupament de la professió. Es reuniran amb una periodicitat bimensual.

En construcció

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-salutmental@codita.org

pediatria Comissió d’Infermeria Pediatria

Descripció

Des de la Comissió de Pediatria treballem amb el propòsit d’abordar tots aquells temes de més interès pel desenvolupament de la Infermeria Pediàtrica.

Tant mateix la nostra finalitat és millorar l’atenció als nens, les famílies i el seu entorn.

Som una comissió oberta i esperem els vostres suggeriments, inquietuds i propostes.

En construcció

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-pediatria@codita.org

Comissió d’Atenció Urgent i Prehospitalària

Descripció

Degut al important  increment de les Unitats de Suport Vital Avançat amb Infermeria (SVAI) a la província de Tarragona, i el conseqüent increment de professionals d’infermeria que hi treballen, s’ha considerat oportú crear aquest grup de treball amb els següents objectius: Conèixer les necessitats de les infermeres en l’àmbit prehospitalari urgent.

  • Fomentar el rol autònom de la infermeria de emergències.
  • Ajudar a definir el camp de treball de la infermeria prehospitalaria.
  • Facilitar la comunicació entre els professionals d’infermeria en l’àmbit de les emergències.
  • Facilitar el debat professionals en l’àrea de les emergències.
  • Fer visible el treball de la infermeria de emergències a la societat.

En construcció

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-atenciourgentiprehospitalaria@codita.org

Comissió d’Ajuda a la Recerca

Descripció

El Consell Internacional d’Infermeres (CII) (1997, 2009), defineix la recerca infermera com «una cerca sistemàtica que intenta aportar nous coneixements d’infermeria per al beneficidels pacients, les famílies i les comunitats. Abraça tots els aspectes de la salut que sónd’interès per a la infermeria, entre els quals hi ha la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, tenir cura de les persones de totes les edats durant la malaltia i la recuperació, o el dret a una mort pacífica i digna». Implica un procés científic sistemàtic i rigorós, amb el propòsit de generar coneixement nou, responent preguntes i resolent problemes. Des d’aquesta perspectiva, el CII reconeix la investigació en infermeria com un instrument poderós d’acció on l’avenç en el coneixement permet millorar la qualitat en la pràctica infermera, així com guiar les línies i les decisions en la política de salut. Per tant: Recerca, desenvolupament i innovació sovint abreujat R+D+I o tecnològica, es una finalitat per aconseguir qualsevol investigació destinada a millorar la producció de béns o la prestació de serveis.

En construcció

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-recerca@codita.org

Comissió Jubilats Comissió Jubilats

Descripció

El fonament d’aquesta comissió és continuar la vinculació dels professionals que es jubilen amb el Col·legi, per a que puguin continuar gaudint de beneficis i avantatges col·legials i treballar en pro d’aconseguir d’altres com viatges, excursions, descomptes en activitats culturals i donar visibilitat de la infermeria a la societat a través de xerrades en centres cívics.

En construcció

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-jubilats@codita.org

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×