Comissions

 

 

 

 

 

 

deontologic Comissió Deontològica

Descripció

La Comissió Deontològica es el responsable de vetllar per l’acompliment dels principis regulats en el Codi Deontològic com a reglament on es reflecteixen els deures mínims exigibles i els valors bioètics i deontològics bàsics, permanents e irrenunciables de la Infermeria. Ha de servir per informar i assessorar amb la difusió dels principis del Codi Deontològic des de la perspectiva de la ètica i la moral professional.

 • Manoli Bonillo Caballero
 • Rosabel Gómez Sanchís
 • Francesc Montfort Monllao
 • Carlos Augusto Toribio Lainez

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-deontologica@codita.org

Comissió d’Ajuda Social i Humanitària

Descripció

En construcció

 • Lluïsa Brull Gisbert
 • Montserrat Carreras Caballero
 • María Teresa Pinto Reina
 • Charo Bautista Castells
 • Roger Esteve Gibert
 • Lourdes Inglés Sanz

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-ajudasocialihumanitaria@codita.org

llevadora Comissió Llevadores

Descripció

En construcció

 • Montserrat Carreras Caballero
 • Anna López Beltrán
 • Neus Montserrat Montcusí
 • Alba Pallise Cardellach
 • Inma de Molina Fernández

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-llevadores@codita.org

treball Comissió d’Infermeria del Treball

Descripció

La comissió d’infermeria del treball vol ser el mitja de relació i comunicació entre professionals que ens dediquem a l’àmbit de la salut laboral, on el contacte entre nosaltres no es habitual degut al tipus d’entorn laboral en el que realitzem les nostres funcions i activitats. Aquesta comissió pretén ser el focus de les nostres inquietuds professionals, des de la formació, el desenvolupament professional, l’assessorament en els dubtes, documents de posicionament, desenvolupament competencial, intercanvi d’experiències entre els professionals…i sobre tot, treballar en el camp de les necessitats que vosaltres ens feu arribar.

 • Núria Illamola Navarro
 • Ferran Alsina Scheer
 • Joan José de Haro Amaro
 • Eva Álvarez Díaz
 • Olga Martínez Peinado

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-infermeriadeltreball@codita.org

geriatria Comissió de Geriatria

Descripció

La Comissió de Geriatria del Col·legi d’Infermers i Infermeres de Tarragona es constitueix com òrgan de suport, assessorament i estudi dels aspectes relacionats amb l’exercici de la infermeria, des de la perspectiva ètica i moral professional.

Els membres de la Comissió vetllaran per defensar els interessos i necessitats de la seva especialitat. Actualitzaran totes aquelles notícies i canvis significatius que tinguin relació amb la mateixa, i ho notificaran oportunament mitjançant correus electrònics i fent-ne difusió a través de la pàgina web del Col·legi.

 • Manoli Bonillo Caballero
 • Rosabel Gómez Sanchís
 • Francesc Montfort Monllao
 • Carlos Augusto Toribio Lainez

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-geriatria@codita.org

familia Comissió d’Infermeria Comunitària

Descripció

La Comissió de Comunitària del Col·legi d’Infermeres i infermers de Tarragona vol ser el punt de trobada on es puguin manifestar les inquietuds, les necessitats i els avenços que ajudin a la millora del desenvolupament professional de les infermeres en benefici de les persones que reben la nostra aportació. Per aquest motiu ens volem implicar en aspectes tant importants com són: la formació, al recerca, la planificació i la organització per poder facilitar-vos ajut, assessorament i consell. Al mateix temps que voldríem contar amb la vostra opinió i la vostra col·laboració per avançar junts i juntes en aquest

 • Glòria Carol Moyano
 • Cristina Sanz Espuny
 • Angels Senan Vasquez
 • Dolors Faiges Redo
 • Carme Grau Pérez

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-comunitaria@codita.org

 

quirurgic Comissió d’Infermeria Medicoquirúrgica

Descripció

La Comissió de Mèdico Quirúrgica del Col·legi d’Infermers i Infermeres de Tarragona es constitueix com òrgan de suport, assessorament i estudi dels aspectes relacionats amb l’exercici de la infermeria, des de la perspectiva ètica i moral professional.  Els membres de la Comissió vetllaran per defensar els interessos i necessitats de la seva especialitat. Actualitzaran totes aquelles notícies i canvis significatius que tinguin relació amb la mateixa, i ho notificaran oportunament mitjançant correus electrònics i fent-ne difusió a través de la pàgina web del Col·legi.  Es reuneixen amb una periodicitat bimensual.

 • Lucia Pla Saborit
 • Sandra Anento Nolla
 • Jesica Capera Fernández
 • Lourdes Vidal Domenech
 • Núria Pie Dols

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-medicoquirurgica@codita.org

cerebro Comissió de Salut Mental

Descripció

La Comissió de Salut Mental del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona es constitueix com òrgan de suport, assessorament i estudi dels aspectes relacionats amb l’exercici de la infermeria, des de la perspectiva ètica i moral professional. Els membres de la Comissió vetllaran per defensar els interessos i necessitats, oferint un programa de formació continuada de qualitat de l’especialitat, i vetllaran per l’estabilitat i el desenvolupament de la professió. Es reuniran amb una periodicitat bimensual.

 • Lluïsa Brull Gisbert
 • Pere Dalmau Llorca
 • Jordi Muntané Ruíz
 • Francisco Segura López
 • Pilar Rodríguez Catalán

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-salutmental@codita.org

pediatria Comissió d’Infermeria Pediatria

Descripció

Des de la Comissió de Pediatria treballem amb el propòsit d’abordar tots aquells temes de més interès pel desenvolupament de la Infermeria Pediàtrica.

Tant mateix la nostra finalitat és millorar l’atenció als nens, les famílies i el seu entorn.

Som una comissió oberta i esperem els vostres suggeriments, inquietuds i propostes.

 • Glòria Carol Moyano
 • Ainhoa Cendegui Jaques
 • Antonia Sánchez-Pajares Romero
 • Rebeca Viñes Beltran

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-pediatria@codita.org

Comissió d’Atenció Urgent i Prehospitalària

Descripció

Degut al important  increment de les Unitats de Suport Vital Avançat amb Infermeria (SVAI) a la província de Tarragona, i el conseqüent increment de professionals d’infermeria que hi treballen, s’ha considerat oportú crear aquest grup de treball amb els següents objectius:Conèixer les necessitats de les infermeres en l’àmbit prehospitalari urgent.

 • Fomentar el rol autònom de la infermeria de emergències.
 • Ajudar a definir el camp de treball de la infermeria prehospitalaria.
 • Facilitar la comunicació entre els professionals d’infermeria en l’àmbit de les emergències.
 • Facilitar el debat professionals en l’àrea de les emergències.
 • Fer visible el treball de la infermeria de emergències a la societat.

 • Montse Alcoberro Faneca
 • Estrella Martínez Segura
 • Pilar Vallano Laina
 • Cristina Rodríguez Jiménez
 • María Teresa Subirats Gómez
 • Meritxell Benaiges Torrella

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-atenciourgentiprehospitalaria@codita.org

Comissió d’Ajuda a la Recerca

Descripció

El Consell Internacional d’Infermeres (CII) (1997, 2009), defineix la recerca infermera com «una cerca sistemàtica que intenta aportar nous coneixements d’infermeria per al beneficidels pacients, les famílies i les comunitats. Abraça tots els aspectes de la salut que sónd’interès per a la infermeria, entre els quals hi ha la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, tenir cura de les persones de totes les edats durant la malaltia i la recuperació, o el dret a una mort pacífica i digna». Implica un procés científic sistemàtic i rigorós, amb el propòsit de generar coneixement nou, responent preguntes i resolent problemes. Des d’aquesta perspectiva, el CII reconeix la investigació en infermeria com un instrument poderós d’acció on l’avenç en el coneixement permet millorar la qualitat en la pràctica infermera, així com guiar les línies i les decisions en la política de salut. Per tant: Recerca, desenvolupament i innovació sovint abreujat R+D+I o tecnològica, es una finalitat per aconseguir qualsevol investigació destinada a millorar la producció de béns o la prestació de serveis.

 • Glòria Carol Moyano
 • Estrella Martínez Segura
 • Gerard Mora López
 • Carme Berbis Morello
 • María Jesús Almagro Lorca
 • Laia Raigal Arán

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-recerca@codita.org

Comissió d’Infermeria Integrativa

Descripció

PER QUÈ AQUESTA COMISSIÓ?

Per què volem  donar veu al col·lectiu d’Infermeres i Infermers que treballen des d’una visió integral i holística amb Teràpies Naturals,  amb evidencia científica i seguint les recomanacions de la OMS , integrant poc a poc els cuidatges naturals amb la resta d’intervencions Infermeres.

Segons un estudi realitzat el 2008 per l’observatori de teràpies naturals el 95’4% de la població coneix alguna terapia natural i el 23’6% les ha utilitzat algun cop . Son unes dades a l’alça  , on les Infermeres em d’estar formades i ser-ne competents , per poder donar resposta a les demandes de les persones que cuidem.

INFERMERIA INTEGRATIVA I TERÀPIES COMPLEMENTÀRIES

La medicina Alternativa i Complementària ( CAM) engloba un grup ampli i divers de recursos curatius: teràpies, tècniques, pràctiques, procediments ,intervencions, filosofies, sistemes de salut , creences i productes. En aquest gran grup , coexisteixen diferents modalitats , classificades en categories , amb una gran varietat de definicions i termes , sent el terme de Teràpies Complementàries ( TC) un dels mes utilitzats en l’actualitat. Com a aspectes generals comparteixen una visió holística de l’ésser humà en la recerca d’un equilibri físic , energètic, emocional i espiritual. Mantenen especial èmfasi en la relació terapèutica , buscant les intervencions menys agressives i potenciant les capacitats innates de la persona, fomentant l’ús d’estils de vida saludables i la seva participació activa en el procés salut-malaltia. En els últims anys , l’ús de la TC als països occidentals han experimentat un creixement exponencial i una gran popularitat. A Europa , s’estima que mes de 430 milions d’europeus les utilitza. Els estudis recents coincideixen en els seus resultats  mostrant que existeix una similitud respecte  l’ús i al creixement de les mateixes als països occidentals.

A principis de la passada dècada , sorgeix un nou model de salut , anomenat Medicina Integrativa ( MI) . Es caracteritza per la combinació de la medicina convencional i la medicina complementària i pel treball en equip dels diferents professionals de la salut.

En aquest nou paradigma de salut, la infermera integrativa treballa amb els diferents professionals de la salut , que de forma conjunta i tenint en compte l’opció de la pròpia persona , valoren quin és el tractament més adequat per cada situació.. La infermera integrativa comparteix amb la MI , la recerca dels mètodes menys agressius , menys invasius i menys tòxics per la recuperació i/o manteniment de la salut. Estableix èmfasi en  la implicaciò activa de la persona en el seu procés i treballen junts des del respecte

La Infermera integrativa es basa en els següents principis:

 • Les persones formen part d’un sistema complert i son inseparables del seu entorn.
 • La naturalesa te propietats curatives i restauradores que contribueixen a la salut i el benestar.
 • La importància de la relaciò terapèutica centrada en la persona .
 • Utilitza les diferents modalitats terapèutiques basades en l’evidència per afavorir el procés de curació.

OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ

 1. Desenvolupar la Infermeria Integrativa i fer-la visible.
 2. Recollir l’evidència científica actual d’aquestes teràpies.
 3. Registre de professionals experts en la matèria i crear una acreditació d’aquests.
 4. Dinamitzar i donar suport a la recerca en aquest àmbit.
 5. Formació.
 6. Conèixer l’ús  d’aquestes teràpies, com a rol autònom de la Infermeria ,  en els nostres centres sanitaris.
 • Manuela Bonillo Caballero
 • Montserrat Carreras Caballero
 • Carmen Porcar Castell
 • Neus Esmell Esmell
 • Montserrat Nolla Benavent
 • Providencia Garcia-Fresneda Segura

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-infermeria-integrativa@codita.org

Activitats

Comissió de Gestió, Qualitat i Seguretat

Descripció

En construcció

 • Lucia Pla Saborit
 • Estrella Martínez Segura
 • Mª José Bueno Dominguez
 • Elena Sola Miravete
 • Goreti Gatell Anglés
 • Carme Caudet Baiges

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-gestio@codita.org

Comissió de Joves

Descripció

En construcció

 • Gerard Mora López
 • Elisa Estafania Oyaneder Rivera
 • Jael Lorca Cabrera
 • Eva Rodriguez Gómez
 • Alba Salvado Carles

Contacte

Podeu escriure un correu a: comissio-joves@codita.org

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×