Assessoria Jurídica


L’assessoria jurídica que l’advocada de CODITA presta als col·legiats,  podrà ser en presència física a les seus del Col·legi, via telefònica o per correu electrònic, i consistirà en la resolució oral o escrita, i en el seguiment presencial, si s’escau de les reclamacions dels col.legiats, segons el detallat al Protocol d’assessoria jurídica vigent. 

Serveis


Assessorament en el àmbit laboral

 • Contingut del Règim General.
 • Contingut del Règim d’autònoms.
 • Seguretat Social.
 • Convenis Col·lectius.
 • Possibles demandes judicials.

Assessorament en el àmbit administratiu

 • El personal estatutari, titular o interí
 • Possibles demandes judicials.

Assessorament en el àmbit penal

 • La “praxis” professional.
 • Denúncies.
 • Querelles.
 • Tramitació escrita de les comunicacions a la Companyia d’assegurances de RC amb la que CODITA en té concertada la pòlissa.

Assessorament en el àmbit civil

 • La “praxis” professional.
 • Possibles demandes judicials.
 • Tramitació escrita de les comunicacions a la Companyia d’assegurances de RC amb la que CODITA en té concertada la pòlissa.

Com demanar cita prèvia per l’assessoria jurídica


Tarragona

Els dilluns de 16.00 a 19.00 h. (en horari d’estiu serà de 10.00 a 13.00h.) i dimecres de 10.00 a 13.00h. 

Tortosa

Dilluns de 10.00 a 13.00 i dijous de 16.00 a 19.00 hores

 

Sra. Tere Díaz

Sra. Tere Díaz

Previ contacte telefònic:

Tarragona Tortosa
977 239 519 977 442 999

o bé omplint aquest formulari.

Desplegar per veure el formulari

Demanar cita prèvia

 • Política de privacitat

Protocol de treball


Llegiu aquest document on s’explica el protocol de funcionament de l’assessoria del col·legi.

Descarregar

Pòlissa de responsabilitat civil professional


L’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreix als Col·legiats de Tarragona està concertada amb la companyia “AXA“.

Les característiques principals són:

Risc cobert: responsabilitat civil professional dels col·legiats en el desenvolupament propi de la seva activitat professional o especialitat sanitària, tal com es regula en la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries, incloent l’activitat docent, la depilació per làser, teràpies alternatives i pírcing.
Sumes assegurades i cobertures:
Màxim d’indemnització per sinistre: s’incrementa a 3.500.000€
Límit per anualitat: 21.000.000€
Termini: un any, renovable si no hi ha preavís.
Inhabilitació professional: Se n’incrementa l’import de la indemnització màxima fins 4.000€ mensuals, durant un màxim de 24 mesos, termini que també ha estat augmentat.
Assistència legal davant agressions.
Contra demanda davant acusacions desestimades per resolució judicial ferma que acrediti l’existència de mala fe o temeritat per part del demandant.
Com a conseqüència de tot això, s’inclouen al present dossier els següents documents:
1. – Condicions particulars i addicionals de l’assegurança de responsabilitat civil professional.
2. – Normes de procediment davant de qualsevol reclamació formulada a col·legiats i informació a facilitar des dels Col·legis al Consell General quan es produeixi un sinistre.
Formulari de comunicació de sinistre de responsabilitat civil o penal, a emplenar en cada cas pel col·legiat/a afectat/a per a la seva tramesa pel Col·legi a aquest Consell General.

Descarregar

El servei d’assessoria NO INCLOU


 

 1. Interposició de reclamacions prèvies a la via judicial.
 2. Interposició de denúncies o querelles.
 3. Interposició de demandes.
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×