Ajuts Activitats


Ajuts Activitats Científiques i Congressos


Incentiu per ponència comunicació i/o pòster

 1. Els/les  col·legiats/des  presentaran  la  sol·licitud  d’ajut  juntament  amb  el  diploma acreditatiu de la presentació  de  la  ponència, comunicació  i/o  pòster.
 2. Es  lliurarà  al  Col·legi  una  fotocòpia  del  treball  realitzat, de manera presencial, o bé adjuntant-lo en format digital en el formulari.
 3. Es  donarà un  sol ajut   per  ponència, comunicació  i/o  pòster.
 4. La comunicació objecte d’ajut, ha d’incorporar el logo del Col·legi Oficial d’Infermeres i  Infermers de Tarragona.
 5. També s’ha de lliurar el Justificant pagament activitat.
 6. La junta de Govern valorarà el treball i l’import a otogar
 7. El periode per a la presentació de les sol·licituds finalitza l’1 de desembre a les 24.00 hores.
i

Ajuts /  incentius per a tesis doctorals presentades en el 2019

 1. S’ haurà de presentar la sol·licitud de l’ajut juntament amb el certificat d’inscripció de presentació de la tesi.
 2. Els/les col·legiats/des presentaran el document d’activitat del doctorat i una copia de la tesi que quedarà dipositada a l’arxiu de CODITA.
 3. Es donarà un sol ajut per treball de recerca o tesis doctoral.
 4. La junta de Govern valorarà el treball i l’import a otogar
 5. El periode per a la presentació de les sol·licituds finalitza l’1 de desembre a les 24.00 hores.
i

Ajuts /  incentius per inscripcions a postgraus i màsters en el 2019

 1. S’ haurà de presentar la sol·licitud de l’ajut juntament amb la còpia de la matricula a l’activitat i el document acreditatiu de pagament
 2. Es donarà un sol ajut per col·legiat.
 3. La junta de Govern valorarà el treball i l’import a otogar
 4. El periode per a la presentació de les sol·licituds finalitza l’1 de desembre a les 24.00 hores.
 5. La Junta de Govern es reserva el dret de modificar aquestes bases.

Important


 1. Poden optar-hi els/les col·legiats/des al Col·legi d’Infermeres i Infermers de Tarragona durant l’any 2019 que es trobin al corrent de pagament de les quotes col·legials.
 2. Les  sol·licituds  es faran via on-line amb data límit 1 de desembre a les 24.00 hores.
 3. Seran  lliurades  a  la  Secretaria  i valorades  per  la  Junta Permanent.
 4. Les ajudes es lliuraran a finals de  l’any en curs.
 5. La dotació dels ajuts, anirà en funció del nombre de sol·licituds presentades.
r

Descarregar el logo del Col·legi


Sol·licitar l’ajut


Desplegar per veure el formulari

El període de sol·licitud a finalitzat.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×