Col·legiats


Serveis del Col·legi – Missió, Visió i Valors


El Col·legi de Tarragona és una corporació de dret públic, emparada per la Llei i reconeguda per l’Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. Aquesta Organització es constitueix com el referent per a la professió d’Infermeria i representa a Tarragona a un col·lectiu superior a les 4.000 col·legiades/ts.

La seva funció principal és la representació i defensa incondicional de la professió d’Infermeria, així com la protecció dels drets i deures de les seves col·legiades/ts.

El Col·legi vetlla també per l’exercici correcte de la professió infermera i pel servei que aquesta presta a la societat. Per tant, la seva activitat té una doble orientació: cap a les col·legiades/ts i cap a la societat.

D’acord a aquestes finalitats, contribueix al desenvolupament professional de la Infermeria i promou activitats formatives que afavoreixen la seva actualització en els avanços tècnic-sanitaris.

El Col·legi vol convertir-se en un punt de contacte dinàmic per a la Infermeria de Tarrragona, que serveixi a més per acréixer la identitat professional de les infermeres i infermers, al mateix temps que afavoreix la seva interrelació com a col·lectiu.

Serveis


Borsa de treball

Posem a disposició del col·legiat un conjunt d’ofertes de treball que cerquem i ens arriben

Campus Online

Estem treballant amb les noves tecnologies. Volem disposar d’un campus propi per millorar l’oferta formativa.

Formació

Treballem per oferir-te els millors cursos, activitats, xerrades i jornades.

Newsletter

Servei de suscripció per correu per rebre les novetats més importants del nostre col·lectiu

Finestreta única

En cumpliment amb la normativa actual, disposem de l’espai de finestreta única, obert als col·legiats i als ciutadans

Programa RETORN

Per aquelles companyes i companys que ho requereixin. T’ajudem a superar les dificultats.

Assessoria Jurídica

Disposem de professionals especialitats per ajudar-vos amb els temes legals i informar al col·lectiu dels canvis normatius que ens afecten

Ajuts Activitats

Volem ajudar als professionals a millorar, el col·legi col·labora econòmicament amb els projectes innovadors

Suport a la recerca

Hem de millorar els espais de recerca i posicionar-nos com a col·lectiu

Documents d'Interès

Oferim un conjunt de documents rellevants indexats per la seva descàrrega

Reserva d'espais i material

Disposem d’espais físics dintre del col·legi per facilitar reunions i treball al col·lectiu

Avantatges

Com a colectiu, el col·legi negocia per aconseguir avantatges amb diferents entitats

Comissions

Les comissions de treball es conformen per tractar els espais específics i facilitar la connexió

Ajuda Humanitària

Si saps d’algun projecte per ajudar a la gent amb més necessitats parla amb nosaltres

Carnet col·legial

El col·legi posa a disposició dels col·legiats un carnet que els hi acredita com a membres

Beneficis del col·legiat


Col·legia’t i gaudeix de tots els avantatges que et proporciona el Col·legi

Col·legia’t

Bústia de suggeriments


  • Política de privacitat

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×