Ciutadans


Benvingut/da


Objectius
El Col·legi Oficial d’Infermeria de Tarragana (CODITA) té com a objectiu la defensa i promoció dels legítims interessos particulars dels infermers i la seva conciliació amb l’interès social i els drets dels usuaris.

Les nostres finalitats essencials són:

 • La defensa dels interessos professionals dels col·legiats.
 • Vetllar per la satisfacció dels interessos generals de la comunitat en relació amb l’exercici de la Professió Infermera.
 • Vetllar per l’ètica i dignitat de la Professió.
 • Vetllar per l’obligat compliment del Codi Deontològic.
 • Adoptar les mesures necessàries per evitar i combatre l’intrusisme professional i la competència deslleial.
 • L’ordenació de l’exercici de la Professió d’Infermeria.
 • Promoure la millorança contínua dels Cuidats Infermers mitjançant una formació postgrau adequada a les noves i canviants exigències de la Professió Infermera.

CODITA entén que la Professió Infermera ha d’anar avançant en el desenvolupament del seu paper com a agents de salut, directament implicats en la millora del nivell de salut de la comunitat:

 • Prevenció de la malaltia.
 • Manteniment de la salut.
 • Atenció, rehabilitació i integració social de l’individu malalt.
 • Educació per a la salut.
 • Formació, administració i investigació en Infermeria.
 • Els valors sobre els quals se sustenta el nostre Codi Deontològic, marc obligatori per a l’actuació infermera són:
  • Compromís amb la professió.
  • Alta qualificació i formació contínua.
  • Exercici professional subjecte als principis d’ètica general, prenent com a valors fonamentals la salut, la llibertat i la dignitat. És a dir, la vida humana.
  • Compromís amb la seva comunitat, en la qual participen activament.
  • Compromís amb la qualitat de les cures.
  • Respecte del medi ambient per la seva influència sobre la salut.
  • Part fonamental i activa dels equips interdisciplinaris de salut.

Serveis


Cercar un col·legiat

Per la seva salut, comprovi les credencials de la seva infermera/infermer

Reclamacions

Mitjançant aquest espai pot adreçar qualsevol queixa al col·legi i li donarem resposta el més aviat possible

Finestreta única

Una porta oberta a la ciutadania per conèixers les opcions dels col·legi

Ajuda Humanitària

El col·legi informa al ciutadà de les activitas que es realitzen per ajudar als més necessitats

Consells de salut

Volem obrir un nou canal per ajudar als ciutadans amb informació veraç i respaldada per professionals col·legiats de l’infermeria

Bústia de suggeriments


 • Política de privacitat

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×