Cessió dels drets d’imatge

L’enviament emplenat d’aquest formulari suposa l’acceptació de la Cessió de drets d’imatge

AUTORITZO EXPRESSAMENT Al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (d’ara endavant “CODITA”), a fi que pugui utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies, vídeos, vídeos amb veu, material gràfic, etc., (d’ara endavant “les imatges”) o part de les mateixes en les quals intervinc com a model, entrevistat o participant secundari. Aquesta autorització s’atorga amb la amplitud més gran possible, per la qual cosa inclou la totalitat d’usos relacionats amb les funcions que atorguen les lleis i els estatuts a CODITA. En conseqüència, renuncio expressament a tot dret o facultat d’examen o aprovació d’aquestes, dels seus usos, dels productes finals produïts amb elles i dels textos que s’incloguin juntament amb elles. Aquesta autorització s’atorga sense cap limitació territorial ni temporal, per la qual cosa aquestes imatges, o parts d’aquestes, podran ser utilitzades en els mitjans audiovisuals o multimèdia, incloses pàgines web de les quals CODITA sigui titular en l’actualitat o en el futur i per un termini de temps il·limitat. Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor, a la moral i/o a l’ordre públic, en els termes previstos en la legislació vigent. El consentiment podrà ser revocat a través de comunicació per escrit a: Col·legi Oficial d’Infermeria. Avda. Pau Casals, 13, 43003 Tarragona. codita@codita.org

PROTECCIÓ DE DADES Autoritzo al fet que tant les imatges com les dades personals continguts en el present document siguin incorporats a un tractament titularitat de CODITA amb la finalitat d’utilitzar les citades imatges en publicacions i per a finalitats pròpies de la entitat.

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud per escrit adjuntant document identificatiu a: Col·legi Oficial d’Infermeria. Avda. Pau Casals, 13, 43003 Tarragona. codita@codita.org

La present autorització, feta en els termes fixats en el present acord, s’entén feta amb caràcter gratuït. CODITA queda eximida de responsabilitat sobre qualsevol ús que pugui fer un tercer de les imatges fora de l’àmbit territorial, temporal i material objecte del present acord.

 

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×