Parc Sanitari Pere Virgili

Detalls de l'Oferta

Data de Publicació

22/06/2022

Empresa

Parc Sanitari Pere Virgili

Lloc

Barcelona

Nº de vacants

---

El Parc Sanitari Pere Virgili, ubicat a la ciutat de Barcelona, és una empresa pública que gestiona
serveis d’atenció intermèdia i atenció primària i té com a missió prestar atenció intermèdia sanitària i social de qualitat, amb un model integral biopsicosocial i de promoció de l’autonomia.
Seleccionem professionals de l´àmbit de la infermeria.

Contracte estable, a jornada completa, mitjançant contracte d’interinitat fins a resolució de
convocatòria.

Incorporació immediata
Retribució: segons el II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció
primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el SCS (SISCAT).

En Parc Sanitari Pere Virgili considerem que la formació i l’aprenentatge continus són els
fonaments del creixement i desenvolupament de la nostra Institució, per això oferim formació i
recolzem aquells professionals que vulguin continuar especialitzant-se.

Funcions a desenvolupar
Proporcionar una atenció al pacient mitjançant la prestació d’unes cures d’infermeria de màxima
qualitat i seguretat pel pacient, realitzant les activitats i/o tècniques pròpies dels professionals
d’infermeria en un centre d’atenció intermèdia, derivades del procés assistencial propi, compartit
o delegat.

Procés de selecció

Les persones interessades poden enviar el seu currículum actualitzat a seleccio@perevirgili.cat

Un cop valorats els cv´s, els mèrits formatius i d´experiència professional, les persones aspirants
admeses realitzaran un procés d´entrevistes personals de caràcter tècnic i competencial amb la
Direcció d´Infermeria o persona/es en qui delegui, i un/a membre de l´equip de Recursos Humans.
Totes les dades que l’aspirant al·legui en el seu currículum es comprovaran en el moment
immediatament anterior a la seva contractació.
En cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres a través de la nostra adreça d´e-mail
seleccio@perevirgili.cat

Envia el teu currículum vitae a

seleccio@perevirgili.cat

Parc Sanitari Pere Virgili

Informació de l'Oferta

Tipus de Jornada

Jornada completa

Horari laboral

S’ofereix contracte en diferents torns (matí en horari de 7:45 a 15:00, tarda en horari de 14:45h
a 22 o nit en horari de 21:45h a 08:00h).

Tipus de contracte

Sense especificar

Titulació

Perfil sol·licitat
Formació requerida. Grau o Diplomatura en Infermeria, expedit per una universitat espanyola o,
en el seu defecte, degudament homologat pel Ministeri competent.
Competències / Habilitats. Treball en equip, organització i planificació, adaptabilitat, habilitats
comunicatives i empatia.
Valorable. Motivació i experiència en atenció al pacient geriàtric

Especialitat

---

Salari

segons el II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el SCS (SISCAT).

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic rgpd@codita.org, indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.