– 
English
 – 
en
French
 – 
fr
German
 – 
de
Portuguese
 – 
pt
Russian
 – 
ru
Spanish
 – 
es
Catalan
 – 
ca

Servici Aranes de Bienestar e Salut

Detalls de l'Oferta

Data de Publicació

05/09/2023

Empresa

Servici Aranes de Bienestar e Salut

Lloc

Lleida

Nº de vacants

1

BOP Número 85

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimecres, 3 de maig de 2023

Número de registre 3609 CONSELH GENERAU D’ARAN

Anonci deth Servici Aranés de Benèster e Salut, sus era aprobacion des bases deth concors-oposicion entà provedir en regim de foncionari de carrèra ua plaça de tecnic/a de salut publica (exp. num. SABS 1305-028/2023).

 

BOE Lúnes 28 de agosto de 2023 Sec.II.B. Pág. 120807

18726 Resolución de 22 de agosto de 2023, del Consejo General de Arán (Lleida),

Organismo Autónomo Servicio Aranés de Bienestar y Salud, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8987 – 25.8.2023

CVE-DOGC-A-23229023-2023

ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELL GENERAL D`ARAN

SERVICI ARANÉS DE BENÈSTER E SALUT

 

ANUNCI relatiu a la convocatòria del procés selectiu per concurs oposició per proveir en règim de funcionari de carrera una plaça de tècnic/a de salut pública (exp. SABS 1305-028/2023).

 

Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 85 de data 3 de maig de 2023 s’han publicat les bases que regiran el procés selectiu per concurs-oposició per a proveir en règim de funcionari de carrera una plaça de tècnic/a de salut publica [exp. núm. SABS 1305-028/2023] i la constitució d’una borsa d’aquesta categoria. Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 138 de data 17 de juliol de 2023 s’ha publicat la convocatòria d’aquest procés, amb anunci de correcció d’un error al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 145 de data 26 de juliol de 2023, núm. d’edicte 6585.

 

El termini de presentació de sol·licituds és de vint (20) dies naturals comptadors des de l’endemà de la darrera de les publicacions de l’extracte de l’anunci de referència de la convocatòria en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Boletín Oficial del Estado

.

La resta d’anuncis relacionats amb aquest procés de selecció es publicaran al tauler d’anuncis de la Corporació i a https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8103980001 (e-tauler).

 

Vielha, 17 de agosto de 2023

Maria Vergés Pérez

Presidenta del organismo (23.229.023)

Envia el teu currículum vitae a

cv@aransalut.com

Servici Aranes de Bienestar e Salut

Informació de l'Oferta

Tipus de Jornada

Jornada completa

Horari laboral

---

Tipus de contracte

Indefinit

Titulació

---

Especialitat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8987 – 25.8.2023

CVE-DOGC-A-23229023-2023

ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELL GENERAL D`ARAN

SERVICI ARANÉS DE BENÈSTER E SALUT

 

ANUNCIO relativo a la convocatoria del proceso selectivo por concurso-oposición para proveer en régimen de funcionario de carrera una plaza de técnico/a de salud pública (exp. SABS 1305-028/2023).

Salari

41134

Butlletí

Butlletí

* Requerit

Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD)


D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, els informem que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer de tractament de dades titularitat de COL·LEGI D’INFERMERES I INFERMERS DE TARRAGONA. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació o oposició. L’informem que aquestes dades seran també compartides amb l’empresa MAILCHIMP, encarregada de l’enviament i gestió del NEWSLETTER. Si desitja deixar de rebre comunicacions, revocar el seu consentiment o exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oposició, limitació o cancel·lació, pot sol·licitar-ho, en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic rgpd@codita.org, indicant a l'assumpte "Baixa comunicacions newsletter" o comunicar-ho per escrit, sempre indicant les seves dades personals a AVDA. PAU CASALS, 13, 5è 43003, Tarragona. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Utilitzem Mailchimp com la nostra plataforma de màrqueting. En fer clic a continuació per a subscriure's, vostè reconeix que la seva informació serà transferida a Mailchimp per al seu processament. Obtingui més informació sobre les pràctiques de privacitat de Mailchimp aquí.