Objectiu general:

 • Obtenir una formació bàsica i general sobre la investigació en infermeria.

Objectius específics:

 • Adquisició dels fonaments bàsics per generar una investigació: cerca bibliogràfica, preguntes d’investigació.
 • Conèixer els conceptes bàsics en investigació: tipus de metodologia, definició i tractament de variables, anàlisi de les dades.
 • Desenvolupar la capacitat de dissenyar projectes d’investigació.
 • Coneixement de les eines bàsiques per desenvolupar investigacions i per fer-ne difusió.
 • Promoure la investigació científica de qualitat i el pensament crític.

Programa formatiu:

 • Sessió 1
  Part I: Introducció al mètode científic

   

  • Aproximació a la pregunta d’estudi.
  • Procés d’investigació: fases de realització d’una investigació científica.
  • Marc teòric i conceptual: consells.
  • Inici d’una investigació: plantejament d’hipòtesis i objectius.
 • Part II: Introducció a les revisions bibliogràfiques, sistemàtiques i metanàlisi
  • Objectius i finalitat de les revisions.
  • Metabuscadors
  • Gestió de les referències bibliogràfiques (ús del programari Mendeley)
 • Sessió 2
  Part I: Introducció a la metodologia qualitativa

   

  • Conceptes bàsics de la metodologia qualitativa
  • Dissenys d’estudi amb metodologia qualitativa
  • Anàlisi de dades amb metodologia qualitativa
 • Part II: Introducció a la metodologia quantitativa
  • Conceptes bàsics de la metodologia quantitativa.
  • Dissenys d’estudi amb metodologia quantitativa.
  • Anàlisi de dades amb metodologia quantitativa: estadística bàsica (us de programari SPSS i Excel)
 • Sessió 3
  Part I: Pràctica: Projectes d’investigació

   

  • Repàs sobre els diferents paradigmes en investigació a partir de les propostes de projectes d’investigació proposades.
  • Aspectes ètics i legals en les investigacions.
 • Part II: Difusió de la recerca
  • L’impacte social de la recerca.
  • Estratègies i consells en la redacció de resums.
  • Consells en la difusió de la recerca: comunicacions o pòsters.
  • Bàsic en la publicació d’articles: escollir revista, revisar la guia per autors, redacció adequada.

Metodología:

 • El curs té un format teòric i pràctic.
 • És recomanable portar l’ordinador per tal de poder practicar i integrar millor els continguts treballats (no es indispensable).

Docent:

 • LAIA RAIGAL ARAN
  Graduada en infermeria (URV) i psicologia (UOC). Doctora en infermeria i Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria (URV). Professora associada a la URV i investigadora al grup de recerca Infermeria Avançada SGR380. Infermera al Pius Hospital de Valls.

Dirigit:

 • Infermeres i Infermers

Dates:

 • 29 de gener, 5 i 12 de febrer de 2020

Horari:

 • De 16.00 a 20.00 hores

Durada:

 • El curs té una durada de 12 hores, distribuïdes en 3 sessions de 4 hores cadascuna.

Lloc:

 • Delegació de Tortosa del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.

Modalitat:

 • Presencial

Nº d’alumnes:

 • Mínim 20 alumnes, màxim 28.

Preu:

 • Preu del curs: 56,00€
 • Col·legiats CODITA: 28,00€
 • Col·legiats CODITA aturats: 17,00€ (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.
 • La inscripció ha d’estar formalitzada: abans del 15 de gener de 2020
  L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats,  un 70% de  subvenció,  fins un màxim de 20% d’inscripcions en la  totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×