Objectius:

 • L’ objectiu d’aquest curs és adquirir els coneixements necessaris i suficients respecte als valors analítics ( bioquímics, hematològics i microbiològics ) dels paràmetres biològics normals, així com l’alteració d’aquest paràmetres en els processos patològics que infereixen especial significat respecte a l’evolució de dita patologia.
  Conèixer les bases fisiopatològiques i significat clínic de les alteracions enzimàtiques, hematològiques i microbiològiques per a garantir un millor seguiment per part del personal d’ Infermeria en les determinacions analítiques sol·licitades al pacient; propiciant d’aquesta forma un mecanisme ràpid i eficaç d’ avisos immediats al metge, davant qualsevol alteració important apareguda a les analítiques seriades.

Contingut:

 1. Interpretació informes analítics fisicoquímics.
  • Hemograma.
  • Coagulació.
  • Bàsic funció renal.
  • Bàsic equilibri àcid-base.
  • Bàsic hidroelectrolític.
  • Perfil bàsic hidrats de carboni.
  • Perfil bàsic proteïnes.
  • Perfil bàsic lípids.
  • Bàsic funció hepàtica.
  • Bàsic funció tiroides.
  • Bàsic sediment urinari.
 2. Interpretació informes analítics microbiològics.
  • Cultiu de sang i d’altres fluids corporals.
  • Antibiograma.
 3. Casos pràctics per reforçar coneixements adquirits.

Programa:

 • 1er dia

   

  • 16 h – 16,15 h Presentació curs.
   16,15 h – 18,15 h : Introducció. Concepte de paràmetre de laboratori. Motius de sol·licitud de les analítiques.
   Manipulació de mostres. Extracció. Trasllat. Maneig.
   Control de qualitat dels resultats. Errors a evitar.
   18,15 h – 18,30 h: Descans.
   18,30 h – 19,30 h : Equilibri Venós i Gasometria arterial .
   19,30 h -20 h Casos clínics.
 • 2on dia
  • 16 h – 18,00 h: Hematologia: Hematies i Leucòcits.
   18 h – 18,15 h Descans.
   18,15 h – 19’30 h: Plaquetes i Estudi de la Coagulació.
   19,30 h -20 h Casos clínics.
 • 3er dia
  • 16 h – 18 h Glicèmia, hemoglobina glicosilada i funcionalisme renal.
   18 h – 18, 15 h Descans.
   18,15 h – 19, 30 h Altres fluids: Esput, LCR, femta.
   19, 30 h – 20 h Casos Clínics.
 • 4art dia
  • 16 h – 18 h Endocrí, perfil hepàtic i digestiu.
   18 h- 18, 15 h Descans.
   18,15 h – 19,30 h: Ionograma i perfil lipídic.
   19,30 h – 20 h: Casos Clínics.
 • 5è dia
  • 16 h – 18 h Sediment urinari. Microbiologia. Antibiograma.
   18 h- 18, 15 h Descans.
   18,15 h – 19,30 h: Biomarcadors: Nous paràmetres de laboratori.
   19,30 h – 20 h: Avaluació i cloenda.

Docent:

 • Dr. FRANCESC SEVILLA GUEVARA
  Llicenciat en Medicina i Cirurgia.
  Doctorat en Medicina Interna.
  Metge Assistencial Base SEM Berga.
  Metge UCI i Medicina Interna Hospital sant Joan de Dèu Manresa.
  Professor en la EUCS Manresa.

Dirigit:

 • Infermeres i Infermers

Dates:

 • Tarragona, 20, 22, 27 i 29 de gener i 3 de febrer de 2020

Horari:

 • De 16.00 a 20.00 hores

Durada:

 • 20 hores

Lloc:

 • Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.

Modalitat:

 • Presencial

Nº d’alumnes:

 • Mínim 10 alumnes, màxim 30.

Preu:

 • Preu del curs: 130,00€
 • Col·legiats CODITA: 65,00€
 • Col·legiats CODITA aturats: 39,00€ (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.
 • La inscripció ha d’estar formalitzada: abans del 10 de gener de 2020
  L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats,  un 70% de  subvenció,  fins un màxim de 20% d’inscripcions en la  totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

"LLISTA D'ESPERA" CURS Interpretació analitíca per a INFERMERIA (Tarragona)

 • Política de privacitat

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×