DADES DE L’EMPRESA

NOM:

 • GERONTOLOGICO DE LLORENÇ SL NIF/CIF:B-31886526

ADREÇA:

CAMI DE CAL PROSSET, 15
LLORENÇ DEL PENEDES 43712
TEL: 977677879 FAX: 977677345
E-MAIL: recepcionllorens@vitaliaplus.es

TASQUES A DESENVOLUPAR:

 • Vigilància i atenció als residents, en les seves necessitats humanes i generals.
 • Preparació de la medicació segons les prescripcions del metge.
 • Marcarà i supervisarà diàriament el Pla de Treball dels auxiliars d’infermeria.
 • Realització de cures.
 • Preses de pressions sanguínies, temperatura, etc …
 • Realització d’extraccions per a anàlisis de laboratori.
 • Anotació en les històries dels residents de les dades que de la seva funció hagin de figurar.
 • Supervisió, cura i neteja del material mèdic i no mèdic.
 • Reunions amb l’equip multi professional del centre, sempre que el director ho consideri oportú.
 • Supervisió directa durant les hores de menjar i sopar del compliment exacte de les dietes marcades pel metge del centre.
 • Supervisió del treball dels auxiliars d’infermeria, pel que fa al seu pla de treball, controlant el seu correcte funcionament, comunicant les possibles incidències al director.
 • Informar el director i al metge del centre de les incidències del torn de treball.
 • Durant les hores en què no hi hagi cap superior han de vetllar pel manteniment de l’ordre i bon funcionament dels auxiliars d’infermeria i residents.

HORARIS/JORNADA:

 • A CONVENIR

DATA D’INCORPORACIÓ:

 • IMMEDIATA

TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE:

 • PLANTILLA

NOMBRE DE PLACES A COBRIR:

1

SOU ANUAL BRUT:

 • SEGON CONVENI

PERFIL DEL CANDIDAT:

 • NIVELL ACADÈMIC: DIPLOMADA TITULACIÓ: DIPLOMADA
 • EXPERIÈNCIA EN EL CÀRREC: 18 – 24 MESES
 • CONEIXEMENTS: TITULACIÓ OFICIAL
 • PERMÍS DE CONDUIR: SI IDIOMES: CASTELLA I CATALÀ
 • VEHICLE PROPI: SI

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×