PERFIL DEL CANDIDAT

 • NIVELL ACADÈMIC: DIPLOMADA
 • TITULACIÓ: DIPLOMADA
 • EXPERIÈNCIA EN EL CÀRREC: 18 – 24 MESES
 • CONEIXEMENTS: TITULACION OFICIAL
  PERMÍS DE CONDUIR: SI
 • IDIOMES: CASTELLANO Y CATALAN
 • VEHICLE PROPI: SI

TASQUES A DESENVOLUPAR:

 • Vigilància i atenció als residents, en les seves necessitats humanes i generals.
 • Preparació de la medicació segons les prescripcions del metge.
 • Marcarà i supervisarà diàriament el Pla de Treball dels auxiliars d’infermeria.
 • Realització de cures.
 • Preses de pressions sanguínies, temperatura, etc …
 • Realització d’extraccions per a anàlisis de laboratori.
 • Anotació en les històries dels residents de les dades que de la seva funció hagin de figurar
 • Supervisió, cura i neteja del material mèdic i no mèdic.
 • Reunions amb l’equip multi professional del centre, sempre que el director ho consideri oportú.
 • Supervisió directa durant les hores de menjar i sopar del compliment exacte de les dietes marcades pel metge del centre.
 • Supervisió del treball dels auxiliars d’infermeria, pel que fa al seu pla de treball, controlant el seu correcte funcionament, comunicant les possibles incidències al director.
 • Informar el director i al metge del centre de les incidències del torn de treball.
 • Durant les hores en què no hi hagi cap superior han de vetllar pel manteniment de l’ordre i bon funcionament dels auxiliars d’infermeria i residents.

HORARIS/JORNADA: A CONVENIR
DATA D’INCORPORACIÓ: IMMEDIATA
TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: PLANTILLA
NOMBRE DE PLACES A COBRIR: 1
SOU ANUAL BRUT: SEGON CONVENI

DADES DE L’EMPRESA

 • NOM: GERONTOLOGICO DE LLORENÇ SL NIF/CIF:B-31886526
 • ADREÇA:CAMI DE CAL PROSSET, 15
 • LOCALITAT: LLORENÇ DEL PENEDES
 • CODI POSTAL: 43712
 • TEL: 977677879 FAX: 977677345
 • E-MAIL: recepcionllorens@vitaliaplus.es
 • ACTIVITAT DE L’EMPRESA: RESIDENCIA
 • NOMBRE DE TREBALLADORS:54
 • RESPONSABLE DE LA SELECCIÓ: DIRECCION
 • ANY DE FUNDACIÓ DE L’EMPRESA: 2008

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×