Introducció:

 • El tancament de ferides amb sutures, col·locació de grapes i adhesius tissulars, així com el seguiment i les cures posteriors necessàries, és una activitat que forma part de l’ampli ventall de competències d’infermeria.

Objectiu general:

 • En  acabar el taller els assistents seran capaços de valorar correctament una ferida traumàtica, decidir quines sutures poden realitzar i quines han de derivar a altres professionals, realitzar correctament les sutures de les ferides assumibles, així com de donar la informació i realitzar les cures necessàries als pacients amb ferides suturades.

Objectiu específic:

 • En acabar el curs els alumnes seran capaços de:
  • Valorar una ferida traumàtica: explorar-la correctament i decidir quines poden suturar i quines cal derivar a altres especialistes.
  • Realitzar adequadament la neteja i asèpsia d’una ferida, abans i després de suturar-la.
  • Escollir el material de sutura més adequat per a cada tipus de ferida.
  • Escollir el tipus d’anestèsia i realitzar la tècnica d’anestèsia local de la zona a suturar.
  • Manejar l’instrumental amb l’habilitat i destresa necessària per a suturar una ferida.
  • Realitzar el tancament de ferides simples amb el tipus de punts de sutura més adequat.
  • Realitzar el tancament de ferides simples amb grapes quirúrgiques, quan estigui indicat.
  • Realitzar el tancament de ferides simples amb adhesius tissular, quan estigui indicat.
  • Retirar adequadament els punts de sutura y les grapes metàl·liques.
  • Dispensar les cures infermeres necessàries a una persona amb una ferida suturada.
  • Donar la informació i les recomanacions pertinents a cada persona, en funció del tipus de ferida, de les possibles complicacions, i de les seves circumstàncies personals.

Metodología:

 • 1a part: Exposició dels continguts teòrics, acompanyada de presentació en power point, amb abundant material fotogràfic descriptiu.

 • 2a part: realització de pràctiques tutoritzades per tal de desenvolupar habilitat i destresa manual en la realització de sutures de ferides simulades sobre material biològic (peces de carn).
  Màxim de 12 alumnes per tutor
  Exploració i valoració de ferides realitzades pels tutors sobre peces de carn (diferents tipus de ferides)
  Pràctica de neteja i asèpsia
  Pràctica de diferents tipus de punts de sutura i col·locació de grapes
  Pràctica de retirada de punts i de grapes.
  Pràctica de tancament de ferides amb adhesius tissulars.

Docents:

 • Josep M Petit i Jornet. Docent  i coordinador del curs.
  DUI assistencial i docent des de fa 35 anys a la Unitat de cirurgia plàstica i grans cremats de l’Hospital Vall d’Hebrón.

 • Xavier Teixidó Vidal. Docent i D.U.I. Assistencial i docent. 25 anys d’experiència al servei de cirurgia plàstica i grans cremats de l’hospital de la Vall d’Hebrón.

Acreditació:

 • Sol·licitada  al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)

Dirigit:

 • Infermeres i Infermers

Dates:

 • Tortosa.  Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona
  11 i 12 de desembre de 2019

 • Tarragona. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona
  18 i 19 de desembre de 2019

Horari:

 • Tortosa: de 15.00 a 19.00h.

 • Tarragona:

  • edició mati:  de 10.00 a 14.00h.

  • edició tarda: de 16.00 a 20.00h.

Durada:

 • El curs té una durada de 8 hores, distribuïdes en 2 sessions de 4 hores cadascuna.

Lloc:

 • Delegació de Tortosa del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.

 • Seu de Tarragona

Modalitat:

 • Presencial

Nº d’alumnes:

 • Mínim 20 alumnes, màxim 24.

Preu:

 • Preu del curs: 40,00€
 • Col·legiats CODITA: 20,00€
 • Col·legiats CODITA aturats: 12,00€ (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.
 • La inscripció ha d’estar formalitzada abans del 30 de novembre de 2019
  L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats,  un 70% de  subvenció,  fins un màxim de 20% d’inscripcions en la  totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

"LLISTA D'ESPERA" Tortosa

"LLISTA D'ESPERA" TALLER Sutures i retirada de punts. Tècniques i cures d’infermeria (Tortosa)

 • DNI o NIE

"LLISTA D'ESPERA" Tarragona edició matí de 10:00 a 14:00

"LLISTA D'ESPERA" TALLER Sutures i retirada de punts. Tècniques i cures d’infermeria (Tarragona edició matí de 10.00 a 14.00)

 • DNI o NIE

"LLISTA D'ESPERA" Tarragona edició tarda de 16:00 a 20:00

"LLISTA D'ESPERA" TALLER Sutures i retirada de punts. Tècniques i cures d’infermeria (Tarragona edició tarda de 16.00 a 20.00)

 • DNI o NIE

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×