DADES DE L’EMPRESA

NOM: GERONTOLOGICO DE LLORENÇ,  SL                     NIF/CIF:B-31886526          ADREÇA:  CAMI DE CAL PROSSET, 15

LOCALITAT:   LLORENÇ DEL PENEDES                             CODI POSTAL: 43712

TEL: 977677879                                                                    FAX: 977677345

E-MAIL: recepcionllorens@vitaliaplus.es

ACTIVITAT DE L’EMPRESA:  RESIDENCIA                          NOMBRE DE TREBALLADORS:  54

RESPONSABLE DE LA SELECCIÓ:  DIRECCION                ANY DE FUNDACIÓ DE L’EMPRESA: 2008

LLOC DE TREBALL

OCUPACIÓ:   ENFERMERIA                   LOCALITAT:  LLORENÇ DEL PENEDES

TASQUES A DESENVOLUPAR:

– Vigilància i atenció als residents, en les seves necessitats  humanes i generals.

– Preparació de la medicació segons les prescripcions del metge.

– Marcarà i supervisarà diàriament el Pla de Treball dels auxiliars d’infermeria.

– Realització de cures.

– Preses de pressions sanguínies, temperatura, etc …

– Realització d’extraccions per a anàlisis de laboratori.

– Anotació en les històries dels residents de les dades que de la seva funció hagin de figurar.

– Supervisió, cura i neteja del material mèdic i no mèdic.

– Reunions amb l’equip multi professional del centre, sempre que el director ho consideri oportú.

– Supervisió directa durant les hores de menjar i sopar del compliment exacte de les dietes marcades

pel metge del centre.

– Supervisió del treball dels auxiliars d’infermeria, pel que fa al seu pla de treball, controlant

el seu correcte funcionament, comunicant les possibles incidències al director.

– Informar el director i al metge del centre de les incidències del torn de treball.

– Durant les hores en què no hi hagi cap superior han de vetllar pel manteniment de l’ordre i

bon funcionament dels auxiliars d’infermeria i residents.

HORARIS/JORNADA:  A CONVENIR

DATA D’INCORPORACIÓ:  IMMEDIATA

TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: PLANTILLA

NOMBRE DE PLACES A COBRIR:  1

SOU ANUAL BRUT: SEGON CONVENI

PERFIL DEL CANDIDAT

NIVELL ACADÈMIC:  DIPLOMADA                      TITULACIÓ: DIPLOMADA

EXPERIÈNCIA EN EL CÀRREC: 18 – 24  MESES CONEIXEMENTS:  TITULACION OFICIAL

PERMÍS DE CONDUIR: SI                                     IDIOMES: CASTELLANO Y CATALAN

VEHICLE PROPI: SI                                               ALTRES:

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×