Funcions:

 • Activitat assistencial d’infermeria
 • Referent Prealts, mapa de llits, altes, vacunes, PIAIS, fungible, farmàcia, CIMSS i formació personal en pràctiques
 • Coordinació d’equips i seguiment dels estàndards de qualitat i de l’aplicació dels protocols existents
 • Resolució d’incidències diàries o Responsable de la correcta organització i administració de medicaments i supervisió dels menús, neteja, bugaderia…
 • Supervisió de les condicions higièniques de la unitat, usuaris i personal
 • Elaboració, implantació i avaluació i seguiment dels protocols necessaris per a la correcta atenció als usuaris i la seva aplicació
 • Treball conjunt amb medicina per al seguiment VinCAT
 • Coneixement dels objectius variables CATSALUT (Pla de Salut) i treball actiu per al seu assoliment o Revisió, correcció i enviament del CMBD sociosanitari (RUG lll)

S’ofereix:

 • Horari: Segons necessitats dels serveis
 • Jornada: 100% o Contractació indefinida
 • Retribució econòmica: la fixada pel conveni
 • Data d’incorporació: Immediata

Es demana:

 • Diplomada Universitària en Infermeria
 • Experiència en unitats sociosanitàries i/o hospitalàries

Es valora (per currículum vitae, entrevista i històric a la Fundació):

 • La resolució de problemes i la presa de decisions de forma àgil i eficaç
 • L’adaptació a noves situacions i l’afrontament de nous reptes
 • La coordinació amb altres serveis i professionals del seu àmbit de treball
 • L’establiment de relacions interprofessionals de forma positiva
 • La capacitat per la promoció del benestar de les persones ateses en els àmbits de la seva intervenció
 • Orientació a la qualitat del client intern i extern
 • Millora contínua dels coneixements i competències professionals
 • Antiguitat a la FHP
 • Formació específica en gestió d´equips i qualitat
 • Experiència en càrrecs similars a l’ofertat

Les persones interessades han de remetre una carta argumentant la seva motivació per a desenvolupar aquesta tasca, acompanyada d’un breu currículum vitae i aportant la documentació acreditativa (títol, cursos, …), no més tard del 19 de juny de 2019 al Departament de Recursos Humans.

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×