20 crèdits ECTS (500 hores) PRESENCIAL + ONLINE

MÒDUL I: Ressuscitació cardiopulmonar bàsica i avançada en l´adult/pediàtric i neonatal.
MÒDUL II: Emergències cardiològiques.
MÒDUL III: Infermeria en les emergències en el traumatitzat.
MÒDUL IV: Estructura i organització dels serveis d´urgències.
MÒDUL V: Infermeria en les urgències obstètriques i pediàtriques.
MÒDUL VI: Urgències que no comporten emergències.
MÒDUL VII: Emergència col·lectiva: incidents de múltiples víctimes i catàstrofes.
MÒDUL VIII: Taller pràctic. Simulacre.
Pràctiques.
Projecte fi d´expert.

Metodologia

 • La metodologia del curs combina la presencialitat i la formació online. D´aquesta manera l´alumne estudia, de manera guiada i permanentment assessorat i avaluat. Els continguts més teòrics de l´Expert es treballen de manera virtual (per mitjà de la plataforma educativa de l´Escola) i de manera presencial els continguts pràctics. Mitjançant aquest model d´ensenyament-aprenentatge la participació de l´alumne té una importància vital.

Formació presencial:

 • 100 hores teòric-pràctiques presencials a l´aula, distribuïdes en 4 sessions de 25 hores setmanals. De dilluns a divendres en horari de tarda (16.00 h.-21.00 h.)
 • Pràctiques en Serveis d´Emergències Extrahospitalàries i/o treball fi de curs.

Acreditació

 • Títol de postgrau universitari expedit per la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA) que compta amb 20 crèdits ECTS (500 hores). Aquest títol et permetrà moure´t amb llibertat, accedir a borses de treball, carrera professional, reconeixement acadèmic.

Matriculació

 • Cost de matriculació: 1.500€
 • Documentació necessària:
  • Sol·licitud d´Admissió de l´Alumne emplenada i signada.
  • Fotocòpia compulsada del Títol Acadèmic.
  • Fotocòpia compulsada del DNI/NIE en vigor.
  • En cas de pagament ajornat, adjuntar domiciliació bancària emplenada i signada.
  • Forma de pagament: únic o fraccionat (consulta´ns condicions)

Matriculació online:

Inici:

 • setembre 2019- Finalització: juny 2020

Lloc d’impartició:

 • Delegació de Tortosa del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona

Informació en PDF del Postgrau

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×