L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia adscrita al Servei Català de la Salut.

L’IDI té per objecte, segons els seus estatuts, la prestació de serveis assistencials, docents i de recerca i, en especial, la direcció, la gestió, l’administració i la prestació de serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear, així com de qualsevol altre servei mèdic o clínic relacionat amb l’ús i el tractament de la imatge mèdica.

CARACTERÍSTIQUES

Grup professional:     Grup 2 Nivell III – Personal Assistencial Titulat de Grau Mitjà AS-TGM

Dependència:            Direcció Clínica de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de l’IDI – Tarragona

Lloc de treball:           Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona – Servei de Medicina Nuclear

Retribució mensual   2.000€ – 2.200€

S’ofereix:

Un lloc de treball:

 • Contracte laboral de substitució.
 • Incorporació immediata.
 • Jornada completa de matí (37,5 hores setmanals).

Un lloc de treball:

 • Contracte laboral de substitució.
 • Incorporació immediata.
 • Jornada parcial del 50% (matí).

REQUISITS

 • Diplomatura/Grau en Infermeria.
 • Llicència d’Operador d’Instal·lacions Radioactives.

FUNCIONS

 • Cura i control dels pacients sotmesos a proves i tractaments de medicina nuclear (MN).
 • Administració de dosis de radiofàrmacs i fàrmacs.
 • Suport a la obtenció d’imatges, realització d’extraccions i procediments de laboratori de MN.
 • Atenció a incidències i efectes derivats del procediments diagnòstics i terapèutics de la MN.

SOL·LICITUDS

Les persones interessades hauran de trametre el Currículum Vitae per correu electrònic en format “pdf”, a l’adreça seleccio.persones@idi.gencat.cat

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×