Introducció:

 • La figura del tutor de pràctica clínica d’estudiants d’infermeria,ha emergit en els últims anys com un dels elements clau del procés d’aprenentatge de l’especialista en formació. La recent publicació del Reial Decret 2008 sobre aspectes formatius aprofundeix en la figura del tutor ampliant i concretant les funcions a desenvolupar en el nou marc normatiu. Sovint el tutor s’enfronta al desenvolupament de les seves funcions, amb l’únic bagatge de la seva motivació i coneixement empíric, sense que se li hagi donat una formació específica en aquest àmbit docent.

Objectiu general:

 • Dotar d’eines docents per als Tutors de pràctica clínica d’estudiants d’infermeria, que permetin adquirir habilitats i coneixements eficaços per al desenvolupament de la seva Rol.

Objectius específics:

 • Conèixer les diferents funcions de l’avaluació.
 • Conèixer el sistema d’avaluació de la formació sanitària especialitzada.
 • Comprendre la importància del tutor en l’avaluació dels residents.
 • Conèixer el maneig dels diferents instruments de l’avaluació formativa.
 • Analitzar i detectar les necessitats formatives dels tutors.

Contingut:

 • Bloc 1
  • Marc normatiu de l’avaluació en la formació sanitària especialitzada.
  • Competències professionals.
  • Eines, mètodes i classificació de l’avaluació:
   • Aprenentatge Basat en Problemes.
   • Incident Crític.
   • Lectura crítica i recerca bibliogràfica.
   • Entrevista Familiar.
  • Avaluació mitjançant:
   • Observació estructurada de la pràctica clínica (Mini-Cex).
   • El feedback constructiu.
 • Bloc 2
  • Treball i discussió en grups:
   • Avaluació grupal de les eines i les necessitats formatives.
   • Anàlisis d’experiències.
   • Expectatives de futur.
   • Necessitats de manteniment-canvi.
 • Bloc 3
  • Sessió d’anàlisis i discussió dels resultats del treball grupal.
  • Conclusions del Taller.

Docents:

 • ALBERTO GUERRERO PALMERO
  Infermer de Família i Comunitària del  CAP Terrassa Nord
  Tutor Acreditat de l’Especialitat d’Atenció Familiar i Comunitària
  Psicòleg Clínic
  Professor Associat de l’Escola Universitària d’Infermeria de Terrassa
  ( EUIT)  adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • JUSTO RUEDA LÓPEZ
  Infermer de Família i Comunitària del CAP Terrassa Nord
  Tutor Acreditat de l’Especialitat d’Atenció Familiar i Comunitària
  Professor col·laborador en la Universitat Autònoma de Barcelona – Campus Vall d‘Hebron (UAB)
  Professor col·laborador en la Universitat de Mataró (Tecnocampus TCMM)
  Doctorant per la Universitat de Lleida (UdLl)

Metodología:

 • El Taller consta de diverses seccions que es desenvoluparan amb plena participació dels assistents.
 • El taller es distribueix en tres blocs:
  • Bloc 1. Exposició de continguts teòrics.
  • Bloc 2. Treball i discussió en grups.
  • Bloc 3. Elaboració i exposició de les conclusions del taller.

Acreditació:

 • Sol·licitada, al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)

Dirigit:

 • Infermeres i Infermers

Organitza:

 • CODITA

Durada:

 • 4 hores

Lloc:

 • Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i Delegació de Tortosa

Modalitat:

 • Presencial

Dates:

 • Tarragona, 21 d’octubre de 2019
 • Tortosa, 28 d’octubre de 2019

Horari:

 • Tarragona: 15.30 a 19.30 hores
 • Tortosa: 15.30 a 19.30 hores

Nº d’alumnes:

 • Mínim 20 alumnes, màxim 30,

Preu:

 • Preu del curs: 35,00€
 • Col·legiats CODITA: 17,00€
 • Col·legiats CODITA aturats: 10,00€ (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats  de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats,  un 70% de  subvenció,  fins un màxim de 20% d’inscripcions en la  totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció:

 • El termini d’inscripció serà abans del 15 d’octubre de 2019
Tarragona

Tortosa

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×