Objectiu general:

 • Obtenir els coneixements anatòmics i fisiopatològics necessaris per a atendre els pacients amb lesions en MMII amb patologia vascular o neuropàtica i els procediments, basats en l’evidència científiques, amb la finalitat d’aconseguir l’excel·lència professional en la cura dels pacients afectats.

Objectius específics:

 • Aprenentatge de l’anatomia i fisiologia de la pell i dels MMII , així com dels mecanismes que intervenen en la cicatrització tissular.
 • Aprofundir en les evidències científiques que avalen la bona praxi i milloren la qualitat de vida.
  1. Plans de cures específiques en pacients amb lesions venoses, arterials, limfàtiques i/o neuropàtica en MMII .
  2. El dolor en pacients amb ferides en MMII (etiologia i abordatge del dolor en pacients amb ferides en MMII
 • Adquirir els coneixements necessaris per a manejar les ferides utilitzant la “Cura avançada” o “Cura en Ambient Humit” sense costos afegits.
 • Adquirir els coneixements necessaris per a poder realitzar una “Compressió Terapèutica”(CT) en pacients amb patologia vascular en MMII.
 • Capacitar al professional per a:
  1. Diferenciar tot tipus d’embenatges i determinar com és o no terapèutic.
  2. Reduir riscos o iatrogènies.
  3. Realitzar la tècnica de compressió terapèutica amb baixa elasticitat.
  4. Assegurar la fidelització del pacient en la compressió terapèutica.

Contingut:

 1. Record anatomofisiologic de la pell i “procés de cicatrització”
 2. Aspectes generals de la patologia vascular i patologia arterial
 3. Patologia veno-limfàtica.
 4. Mètodes diagnòstics no invasius.
 5. Aspectes clínics en l’abordatge de les ferides.
 6. Activitats bàsiques per a la cura del pacient amb ferida.
 7. Gestió Tractament tòpic de les ferides dels productes tòpics.
 8. Gestió de recursos sanitaris.
 9. Conceptes bàsics de la compressió terapèutica.
 10. Tècnica de teràpia compressiva en MMII.

Organitza:

 • CODITA

Docent:

 • CARMEN ALBA MORATILLA
  Màster oficial en deterioració de la integritat cutània, úlceres i ferides (O. C. de València).
  Coordinadora del capítol venós  en la Guia de consens sobre Úlceres Vasculars i Peu Diabètic de la (AEEVH).
  Coordinadora de ferides en MMII i membre del grup de ferides de la (AEEVH) i anterior Responsable de la Unitat Funcional de Ferides Hospital Clínic de València.

Dirigit:

 • Infermeres i Infermers.

Acreditació:

 • Sol·licitada al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)

Dates:

 • Tarragona, 15 de maig de 2019

Horaris:

 • de 8.00  a 13.00 hores i  de 15.00  a 20.00 hores

Durada:

 • 10 hores

Lloc:

 • Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona

Modalitat:

 • Presencial

Nª d’alumnes:

 • Mínim 10 alumnes, màxim 40.

Preu:

 • Preu del curs: 60,00€
 • Col·legiats CODITA: 30,00€
 • Col·legiats CODITA aturats: 18,00€  (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Places exhaurides!

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×