Objectiu:

 • Aprendre a usar la informació com a recurs estratègic per l’autoaprenentatge, la generació de coneixement, la recerca, la resolució de problemes i la presa de decisions. Gestionar de manera integral la informació, des de la seva recuperació, l’organització i la presentació final de la bibliografia.

Contingut:

 • Conèixer què implica la revisió bibliogràfica
 • Conèixer les fonts i els tipus d’informació en ciències de la salut
 • Saber plantejar estratègies de cerca en qualsevol base de dades, i específicament en base de dades de ciències de la salut
 • Poder utilitzar sense dificultats els recursos electrònics de la xarxa
 • Saber gestionar la bibliografia. Elaborar i presentar les referències bibliogràfiques dels recursos electrònics consultats, ja siguin en paper o electrònics.

Programa:

 • Primera sessió (2 hores):
  • Introducció a les bases de dades: estructura, accés, estratègies de cerca. Llenguatges d’interrogació, procés de cerca bibliogràfica i gestió de resultats.
  • Bases de dades d’àmbit nacional d’infermeria i ciències de la salut
   • Cuidatge, Cuiden i Enfispo
   • InDICEs i IBECS
   • Altres: Psicodoc, Dynamed, Rebisalud…
 • Segona sessió (2 hores):
  • Bases de dades d’àmbit internacional en infermeria i ciències de la salut
   • Cinahl
   • Pubmed/Medline
  • La infermeria basada en l’evidència: Cochrane Library Plus
 • Tercera sessió (2 hores):
  • Catàlegs bibliogràfics: CCUC i OCLC.
  • Altres recursos bibliogràfics
   • Recursos multidisciplinars: Google scholar i Dialnet
   • Bases de dades i cercadors de Guies de Pràctica clínica, Scientia, Inquiro
   • Revistes electròniques: localització i accés
   • Tesis doctorals a la xarxa
   • Avaluació crítica de pàgines web
 • Quarta sessió (2 hores)
  • Com gestionar i presentar la bibliografia: els gestors bibliogràfics (Mendeley)

Metodologia:

 • El curs té un format teòric/pràctic.
 • Els alumnes hauran de portar ordenador portàtil, per poder realitzar la part pràctica del curs.

Docent:

 • CARME MONTCUSÍ I PUIG.
  Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Llicenciada en documentació. Doctorat d’Informació i Documentació en l’era digital. Membre del GICS (Grup d’Informació de Ciències de la Salut de Catalunya). Bibliotecària de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili des de 1990 fins el  2008. A partir del 2009 i fins l’actualitat Coordinadora del CRAI Campus Catalunya a la URV.

Acreditació:

 • Sol·licitada al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)

Dirigit:

 • Infermeres i Infermers.

Noves dates:

 • Tortosa,  15 i 17 d’octubre de 2019
 • Tarragona; 22 i 24 d’octubre de 2019

Horari:

 • De 16 a 20 hores

Durada:

 • 8 hores

Lloc:

 • Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i Delegació de Tortosa

Modalitat:

 • Presencial

Nª d’alumnes:

 • Mínim 10 alumnes, màxim 20.

Preu: 

 • Preu del curs: 40,00€
 • Col·legiats CODITA: 20,00€ 
 • Col·legiats CODITA aturats: 12,00€ (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats de CODITA té un 50% de subvenció.
 • Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
 • Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.
Tarragona

Tortosa

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×