Missió:

 • Coordinar les activitats relacionades amb la gestió de la qualitat en totes les àrees
 • Supervisar l’acompliment de les normatives, organitzant les activitats relatives a la millora de processos
 • Implementar i avaluar el Pla de Qualitat de la Fundació
 • Implementar i fer seguiment dels indicadors de Qualitat
 • Assumir totes aquelles tasques relacionades amb el lloc de treball

S’ofereix:

 • Horari: segons necessitats dels serveis
 • Jornada: 100%
 • Contractació indefinida
 • Retribució econòmica: fixada pel segon conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català
 • Data d’incorporació: 01 de febrer de 2019

Es demana:

 • Titulació universitària
 • Formació especialitzada en Qualitat

Es valora (per currículum vitae, entrevista i històric a la Fundació):

 • Capacitat de treball, d’organització i de resolució de problemes
 • Treball en equip i establiment de relacions interprofessionals de forma positiva
 • Interès per la innovació
 • Capacitat de síntesis
 • Adaptació a noves situacions i nous reptes
 • Establiment de relacions interprofessionals de forma positiva
 • Orientació a la qualitat del client intern i extern
 • Millora contínua dels coneixements i competències professionals
 • Antiguitat a la FHP
 • Experiència en lloc de treball de qualitat

Les persones interessades han de remetre una carta argumentant la seva motivació per a desenvolupar aquesta tasca, acompanyada d’un breu currículum vitae i aportant la documentació acreditativa (títol, cursos, …), no més tard del 14 de gener de 2019, al Departament de Recursos Humans (rrhh@fhp.cat)

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×