EL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA
TE NECESSITAT DE CONTRACTAR
UN/A COORDINADOR/A
D’INFERMERIA
DE L’ÀREA D’OBSTETRÍCIA

El Consorci Sanitari de Terrassa, entitat pública proveïdora del Servei Català de la Salut, te interès a contractar amb caràcter urgent un/a coordinador/a d’infermeria de l`Àrea d’Obstetrícia d’acord amb el perfil del lloc de treball que figura a l’Annex a aquesta
convocatòria que es pot consulta al web del CST (http://cst.cat/atencio-alciutada/gestions-i-tramits/treballa.aspx).

A tal efecte es fa públic aquest anunci amb les especificitats requerides als/a les aspirants.

Requisits dels candidats:

  • Disposar del títol de Diplomat Universitari d’Infermeria, Grau d’Infermeria o equivalent.
  • Acreditar una expertesa mínima de 10 anys en l’àmbit o àrea materno-infantil.

Mèrits valorables:

  • Disposar del títol d’especialista en infermeria obstètrica-ginecològica (Llevadora).
  • Experiència en gestió

Tipus de relació:

  • Contracte laboral. Poden participar tant personal intern del CST com extern.

Candidatures i currículums

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria i ocupar el lloc convocat,  hauran de presentar el seu currículum vitae actualitzat tot separant els apartats de:

  1. mèrits acadèmics,
  2. mèrits professionals amb indicació dels serveis prestats
  3. formació/docència,

no més tard del dia 15 de desembre de 2018 a la Direcció de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST o a l’adreça de correu electrònic mfite@cst.cat

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×