Es selecciona docent per impartir el MF0249_2 Higiene i atenció sanitària domiciliària del Certificat de Professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones en el domicili a Reus

Requisits:

Titulació Acadèmica: Diplomatura en infermeria

Experiència professional acreditable d’ 1 any com a infermer/a.

Acreditar competència docent mitjançant

  • Estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o del certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a l’ocupació.
  • Estar en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o de Mestre en qualsevol de les seves especialitats, d’un títol universitari de graduat en l’àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia o d’un títol universitari oficial de postgrau als esmentats àmbits.
  • Tenir una titulació universitària oficial distinta de les indicades en l’apartat anterior i tenir a més el Certificat d’Aptitud Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.
  • Tenir el Màster Universitari habilitant per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes.
  • Tenir una experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els últims deu anys en formació professional per a l’ocupació o en el sistema educatiu.

Horari: de 9 a 14h

Interessats enviar CV a: llrabaso@mascarandell.cat

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×