Places exhaurides

Introducció
 • La gestió de la demanda infermera (GID) ha estat el primer procés d’autoregulació impulsat des de la pròpia professió i amb un ampli consens. El procés ha durat cinc anys, del 2103 al 2016, i regula un aspecte clínic de la pràctica de les infermeres catalanes que és clau per la millora de l’atenció a les persones, famílies i comunitat en la resolució de problemes de salut, accessibilitat als serveis així com en la gestió dels recursos dels centres.

Objectiu general

 • Gestionar de forma integral els motius de consulta de les persones ateses per la infermera familiar i comunitària a l’atenció primària.

Objectius específics

 • Conèixer el concepte de GID i la normativa que la regula.
 • Reflexionar sobre el marc competencial de la infermeria.
 • Conèixer les experiències desenvolupades a diferents proveïdors de serveis d’atenció primària i debatre sobre models organitzatius.
 • Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar un programa de GID amb garanties de qualitat i seguretat.

Contingut

 • 1r dia:
  Presentació: el perquè d’aquest curs. Dinàmica de les sessions.
  Gestió infermera de què?
  Marc normatiu: concepte de GiD.
  Marc competencial: què pensem, quines pors i quins dubtes tenim. Debat obert entre els participants.
 • 2n dia:
  Models organitzatius i concepte de GID: el treball en equip. Procés infermer: valoració, diagnòstics i pla terapèutic.
  Exploració física a l’edat adulta.
 • 3er dia:
  Exploració física a l’edat pediàtrica i exploració psicoemocional.
  Resolució de casos clínics, mitjançant l’ABP, en edat adulta i pediàtrica. Anàlisi metaplan grupal, reflexions finals i cloenda.

Docents

 • Enric Mateo Viladomat (coordinació)
  – Infermer d’atenció primària. EAP Can Bou – CASAP
  – Professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona
  – Tutor residents especialitat d’infermera familiar i comunitària. Direcció General de Planificació i
  Recerca en Salut (DGPRS).
 • Núria Cuxart Ainaud
  – Infermera. Degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya – Directora de programes del COIB
  – Professora de la Universitat Ramon Llull i de la Universitat de Barcelona.
 • Francisca Pavón Rodríguez
  – Infermera d’atenció primària. EAP Can Bou – CASAP
  – Membre del grup de gestió infermera de la demanda de l’AIFICC.
 • Marta Calabia Martínez
  – Infermera d’atenció primària. EAP Can Bou – CASAP
  – Membre del grup de gestió infermera de la demanda de l’AIFICC.
 • Miquel Álvarez Monterross
  – Infermer d’urgències d’atenció primària. Coordinador del CUAP Castelldefels – CASAP – Infermer consultor. Sistema d’Emergències Mèdiques.
 • Alba Brugués Brugués
  – Infermera. Adjunta a la direcció de CASAP.
  – Presidenta de l’AIFICC.
  – Directora del curs de fonaments conceptuals de la infermera familiar i comunitària. DGPRS.
 • Glòria Jodar Solà
  – Infermera Dra. per la Universitat de Barcelona. Vicepresidenta del COIB. – Directora de l’EAP de Sant Andreu de la Barca – ICS.
  – Professora associada de la Universitat de Barcelona.

Metodologia

 • Explicació teòrica mitjançant dinàmica de grup.
 • Exposició teòrica amb suport audiovisual.
 • Treball de casos pràctics.

Acreditació

 • Sol·licitada al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)

Dirigit

 • Infermeres i infermers

Durada

 • 18 hores

Lloc

 • Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona

Modalitat

 • Presencial

Dates

 • Tarragona, 27, 29 de novembre i 4 de desembre de 2018

Horari

 • 9.00 a 15.00 hores

Nº d’alumnes

 • Mínim 10 alumnes, màxim 20.

Preu

 • Preu del curs: 100,00€
 • Col·legiats CODITA: 50,00€
 • Col·legiats CODITA aturats: 30,00€ (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció

 • La inscripció ha d’estar formalitzada abans del 23 de novembre de 2018.
 • Banc Santander al: Núm. de compte: ES79 0049-5350-78-2716030177
 • S’anul·laran les inscripcions que no adjuntin justificant de pagament.
 
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×