CONVOCATÒRIA VACANT
LLEVADORA

L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de Cerdanya (AECT-HC), primer hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona un/a LLEVADORA

 • Incorporació prevista pel desembre de 2018
 • Contracte Indefinit a temps complet més guàrdies localitzades i presencials
 • Condicions laborals Sector Sanitari (Conveni SISCAT)
 • Jornada laboral flexible de 38h
 • Salari brut anual: entre 30.000 i 40.000

FUNCIONS

 • Funcions assistencials i docents en el servei de ginecologia i obstetrícia

PERFIL

1 REQUISITS

 • Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya
 • Domini escrit i oral del castellà i/o català i del francès
 • Diplomat Universitari en Infermeria
 • Especialitat d’Infermeria Obstètric-ginecològica (o homologació de l’U.E. si la titulació s’ha obtingut fora de l’UE)

2 VALORABLE

 • Experiència assistencial (Sala de Parts, ASSIR, assistència natural en part normal)
 • Domini d’altres llengües
 • Sentit del diàleg i gust per les relacions interpersonals
 • Empatia
 • Capacitat de treball en equip, resolució de problemes i organització del treball propi
 • Esperit de síntesi
 • Capacitat per desenvolupar projectes i realitzar el projecte assistencial

Podeu adreçar la vostra candidatura (CV + carta de presentació en castellà o català i francès) a l’atenció de la Sra. Mireia Traserra, Responsable de Recursos Humans, al següent mail: dir@hcerdanya.eu

POSTE À POURVOIR
SAGE-FEMME

Le Groupement Européen de Coopération Territoriale – Hôpital de Cerdagne (GECT-HC), premier hôpital européen franco-catalan, situé à Puigcerdà, recrute un/une SAGE-FEMME.

 • Poste à pourvoir prévu pour décembre 2018
 • Contrat indéterminé à plein temps plus gardes et astreintes
 • Conditions de travail du Secteur de la Santé (Convention SISCAT)
 • Journée de travail flexible de 38h
 • Salaire brut annuel : entre 30.000 et 40.000

FONCTIONS

 • Fonctions de soins et d’enseignement dans le service de gynécologie et obstétrique

PROFIL

1 CONDITIONS REQUISES

 • Nationalité d’un pays membre de l’Union européenne ou Permis de Travail et de Séjour en Espagne.
 • Maîtrise écrite et orale de l’espagnol et/ou catalan et connaissances du français.
 • Diplôme d’État d’Infirmier.
 • Spécialité en gynécologie-obstétrique (ou homologation de l’UE si le diplôme a été obtenu hors de l’UE).

2 SOUHAITABLE

 • Expérience médicale (Salle d’Accouchements, prise en charge de la santé sexuelle et reproductive, prise en charge naturelle et accouchement normal).
 • Maîtrise d’autres langues.
 • Sens du dialogue et goût des relations humaines.
 • Empathie.
 • Capacité de travail en équipe, résolution de problèmes et organisation du travail.
 • Esprit de synthèse.
 • Capacité à développer des projets et à réaliser le projet de soins.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation en espagnol ou catalan et français) a l’attention de Mme Mireia TRASERRA, Responsable des Ressources Humaines, au mail suivant : rrhh@hcerdanya.eu

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×