Introducció

La infància és una etapa de la vida de grans i continuats canvis físics i psíquics. També és el moment en que s’estableixen la majoria d’hàbits que acompanyaran a l’individu a l’edat adulta. És per això que el seguiment evolutiu del nen i la detecció precoç d’anomalies en el creixement i el desenvolupament, així com de les activitats preventives i de promoció de la salut, tenen tanta rellevància en aquest període.

Objectiu general

 • Conèixer l’exploració física normal de l’infant i el consell de salut.

Objectius específics

 • Conèixer l’exploració física de l’infant per aparells
 • Conèixer tècniques per a detectar les desviacions de la normalitat.
 • Conèixer en quin moment s’ha de derivar a l’especialista i quan s’ha de fer el seguiment.
 • Conèixer el consell de salut per part d’infermeria.

Contingut

 • Conceptes de la malaltia: – Aspecte general.
  • Pell i mucoses.
  • Cap.
  • Oftalmologia.
  • Otorinolaringologia. – Cardiopulmonar.
  • Abdomen.
  • Genito-urinari.
  • Locomotor.
 • El consell de salut per part d’infermeria.

Docents

 • Mª Pilar Pérez Lacasta, Llicenciada en Medicina i Cirurgia, Especialista en Pediatria, Metgessa especialista del Servei de Pediatria del CAP Vilafranca.
 • Blanca Macías Cajal, Diplomada en Enfermería, Postgrau en Cures de infermeria en nens i adults amb cáncer.

Metodologia

 • Explicacions teòriques i pràctiques amb suport informàtic i material didàctic. Fomentar la participació dels assistents mitjançant supòsits pràctics, rol play i adquisició d’habilitats amb ninot.

Acreditació

 • 0,7 crèdits, Activitat acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)

Dirigit

 • Infermeres i infermers

Organitza

 • CODITA I AIFiCC

Durada

 • 6 hores

Lloc

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i Delegació de Tortosa

Modalitat

 • Presencial

Dates

 • Tarragona, 8 de novembre de 2018
 • Tortosa, 22 de novembre de 2018

Horari

 • Tarragona: 9.00 a 15.00 hores
 • Tortosa: 9.00 a 15.00 hores

Nº d’alumnes

 • Mínim 10 alumnes, màxim 30.

Preu

 • Preu del curs: 45,00€
 • Col·legiats CODITA: 22,00€
 • Col·legiats CODITA aturats:  13,00€ (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció

 • La inscripció ha d’estar formalitzada abans del 15 d’octubre de 2018.
 • Banc Santander al: Núm. de compte: ES79 0049-5350-78-2716030177
 • S’anul·laran les inscripcions que no adjuntin justificant de pagament.
Tarragona

Exploració física del nen i consells de Salut (Tarragona)

 • Política de privacitat

Tortosa

Exploració física del nen i consells de Salut (Tortosa)

 • Política de privacitat

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×