Introducció

L’espirometria és la tècnica d’exploració de la funció respiratòria que mesura els fluxos i els volums respiratoris útils per al diagnòstic i el seguiment de patologies respiratòries.

Objectiu general

 • Realitzar espirometries de qualitat.

Objectius específics

 • Donar a conèixer les bases tècniques de l’espirometria.
 • Conèixer els principals tipus d’espirometries.
 • Conèixer els fonaments del calibratge i manteniment dels equips.
 • Saber realitzar correctament una espirometria.
 • Interpretar adequadament la informació gràfica i numèrica de l’espirometria.

Contingut

 • Enquesta inicial de coneixements.
  1. Bases anatomo-fisiològiques.
  2. Història de l’espirometria.
  3. Variables de l’espirometria.
  4. Indicacions, limitacions i procediment.
  5. Pràctiques d’espirometria en grups.
  6. Altres possibilitats de l’espirometria.
  7. Espirometria i control de qualitat.
  8. Repàs dels aspectes més importants del curs.
  9. Avaluació final.

Docents

 • Grup MPOC CAMFIC Tarragona

Metodologia

 • Classes teorico-pràctiques. Realització d’espirometries “in situ”.

Acreditació

 • Certificat de 16 hores de formació de la Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament professional, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Acreditació sol·licitada al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS

Dirigit

 • Infermeres i infermers

Organitza

 • PDMAR (Pla Director de Malalties de l’Aparell Respiratori). Subdirecció General d’Ordenació i Desenvolupament professional. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.
  Vocalia de Tarragona . Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.

Durada

 • 16 hores

Lloc

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i Delegació de Tortosa

Modalitat

 • Presencial

Dates

 • Tarragona, 19, 20 i 21 de novembre de 2018
 • Tortosa, 29 i 30 de novembre de 2018

Horari

 • Tarragona 19, 20 i 21 de novembre de 15.00 a 20.00 hores
 • Tortosa 29 de novembre de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 20.00 hores, 30 de novembre de 9.00 a 14.00 hores

Nº d’alumnes

 • Mínim 10 alumnes, màxim 24.

Preu

 • Preu del curs: 70,00€
 • Col·legiats CODITA: 35,00€
 • Col·legiats CODITA aturats: 21,00€ (presentant document SOC)
 • L’ import corresponent a col·legiats de CODITA té un 50% de subvenció.
  Els col·legiats aturats, un 70% de subvenció, fins un màxim de 20% d’inscripcions en la totalitat d’alumnes.
  Seran acceptades i confirmades per rigorós ordre d’inscripció.

Inscripció

 • Banc Santander al: Núm. de compte: ES79 0049-5350-78-2716030177
 • S’anul·laran les inscripcions que no adjuntin justificant de pagament.

Programa en PDF

Tarragona

Espirometria de qualitat (Tarragona)

 • DNI o NIE
 • Política de privacitat

Tortosa. Curs anul·lat per falta d'inscripcions

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×