DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7463 – 28.09.2017
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ACORD GOV/132/2017, de 26 de setembre, pel qual s’aprova el Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor 2017-2019.

Butlletí en PDF

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7463 – 28.09.2017
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ACORD GOV/133/2017, de 26 de setembre, pel qual s’aprova el Pla director de malalties de l’aparell respiratori 2017-2019.

Butlletí en PDF

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7463 – 28.09.2017
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ACORD GOV/134/2017, de 26 de setembre, pel qual s’aprova el Pla director d’oncologia 2017-2019.

Butlletí en PDF

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7463 – 28.09.2017
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ACORD GOV/135/2017, de 26 de setembre, pel qual s’aprova el Pla director de malalties de l’aparell circulatori 2017-2019.

Butlletí en PDF

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7463 – 28.09.2017
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ACORD GOV/136/2017, de 26 de setembre, pel qual s’aprova el Pla director sociosanitari 2017-2019.

Butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×