Amb data 15 de setembre de 2017, ha estat publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (B.O.E), l’Ordre SSI/1876/2017, de 12 de setembre, per la que s’aprova l’oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2017, per a l’accés a l’any 2018, entre d’altres a places de formació sanitària especialitzada per a infermers.

Les places convocades són 1051: 375 places per a l’especialitat d’infermeria obstètric ginecològica; 193 places per a l’especialitat d’infermeria en salut mental; 18 places per a l’especialitat d’infermeria del treball; 128 places per a l’especialitat d’infermeria pediàtrica; 316 places per a l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària i 21 places de l’especialitat d’infermeria geriàtrica.

Es pot presentar la sol·licitud electrònicament per a participar en les proves selectives en el model 790, el qual el podeu obtenir gratuïtament a la pàgina web del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat: https://sede.msssi.gob.es/fse/modelo790/ . La presentació d’aquesta sol·licitud, també es pot fer presencial, a les respectives seus provincials de la Subdelegació del Govern. Concretament a Tarragona  a la Plaça Imperial Tàrraco, 4 3ª planta – 43005 Tarragona, on es troba ubicat el Departament de Sanitat de la Subdelegació del Govern.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 19 al 28 de setembre de l’any en curs. La data de l’examen serà el dissabte, 10 de febrer de l’any 2018. La localitat de l’examen per als aspirants catalans serà Barcelona.

Butlletí en PDF

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 223 Viernes 15 de septiembre de 2017 Sec. II.B. Pág. 91171
II. AUTORIDADES Y PERSONAL B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Orden SSI/876/2017, de 12 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2017 para el acceso en el año 2018, a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×