El Govern aprova el Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris.  Els propers passos per a la seva aprovació són sotmetre’s a votacions al Parlament.

El Govern aprova el Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris. Els propers passos per a la seva aprovació són sotmetre’s a votacions al Parlament.

L’Agència garantirà que qualsevol mesura que pugui afectar aquests productes s’ajusti a les necessitats de la societat, sota criteris d’eficàcia, qualitat, seguretat clínica, interès públic i estímul del coneixement. Es tracta d’un organisme autònom adscrit al...
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×