DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7442 – 28.8.2017
CÀRRECS I PERSONAL
DEPARTAMENT DE SALUT
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2062/2017, de 16 d’agost, d’adjudicació del concurs restringit de trasllat per a la provisió de places bàsiques de les categories de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFICMVP-2017), diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-MVP-2017) i tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (TCAI-MVP-2017), integrat a l’Institut Català de la Salut des del Departament de Justícia adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil.

Butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×