L’Agència garantirà que qualsevol mesura que pugui afectar aquests productes s’ajusti a les necessitats de la societat, sota criteris d’eficàcia, qualitat, seguretat clínica, interès públic i estímul del coneixement. Es tracta d’un organisme autònom adscrit al Departament de Salut que assumirà totes les competències de la Generalitat en matèria de medicaments d’ús humà i veterinari, productes sanitaris i cosmètics.

La creació de l’Agència respon a l’objectiu de centralitzar en una entitat única totes les activitats relacionades amb els productes farmacèutics i el personal que les duu a terme. Entre les seves funcions, hi haurà la d’inspeccionar els productes sanitaris i vetllar perquè la publicitat no sigui enganyosa, el foment de l’ús racional dels medicaments i el disseny de la política de relació del Servei Català de la Salut amb els proveïdors farmacèutics. Un àmbit estratègic també serà facilitar l’accés a nous medicaments.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/08/01/15/00/28de7fdb-48cb-4953-a7a6-397cab4c34f2.pdf

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×