DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7414 – 18.07.2017
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE SALUT – SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA.
CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució SLT/1617/2017, de 4 de juliol, per la qual s’aprova convocar la cobertura de vacants de metge assistencial 1, infermer assistencial 1, tècnic en transport sanitari i tècnic administratiu, dependents del Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (DOGC núm. 7408, de 10.7.2017).

Butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×