DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7380 – 30.05.2017
Anuncis de la Generalitat de Catalunya
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/1129/2017, de 10 de maig, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona.

Estatuts en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×