DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7356 – 25.04.2017
Disposicions
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/815/2017, de 29 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del IX Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques per als anys 2016-2017 (codi de conveni núm. 79000815011994).

Butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×