Dins el total d’aquesta oferta, el Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut aprovarà una oferta d’ocupació pública de fins a un màxim de 2.400 places per al personal estatutari dels serveis de salut, distribuïdes en els cossos i especialitats que corresponguin, i el Departament de Salut disposarà de 100 places per al personal del sector d’emergències mèdiques.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7353 – 20.04.2017
Disposicions
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ACORD GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.

Butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×