El passat 13 de març, la Junta de Govern del CODITA, a instàncies del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, va procedir a modificar els apartats dels estatuts ja aprovats en Assemblea General Extraordinària el 9 de febrer, segons les instruccions d’un ofici emès per l’esmentat organisme.

Els canvis sol·licitats fan referència a articles concrets, que no afecten al contingut substancial dels estatuts, ni a l’esperit de la norma, havent-se mantingut intacte la resta del contingut estatutari aprovat el 9 de febrer.

Per aquest motiu, l’únic objectiu de l’Assemblea General Extraordinària del proper dia 31, a la que heu estat convocats, és aprovar si s’escau, el contingut dels següents articles, que quedaran novament redactats i que s’han incorporat al cos dels estatuts que s’adjunta: Article 2, tercer paràgraf;  Article 9; Article 14.b, segon punt; Article 18, segon paràgraf; Article 59.c; Articles 74.1.i i 76.1.d; Article 80; Article 88 b i e; Article 88 c; Article 90.2.

Convocatòria:
DIA

31 de març de 2017, divendres
HORA
17.00 hores en primera convocatòria
17.30 hores en segona convocatòria
LLOC
Col·legi Oficial  d’Infermeres  i  Infermers
C/ Pau Casals,13 – 5è 43003 TARRAGONA

En compliment del que disposen els Estatuts Col·legiats vigents, em plau convocar-vos a petició de la Presidenta, a l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i província, que es celebrarà el dia i lloc especificats en aquesta convocatòria, i segons ordre del dia:


ORDRE DEL DIA

  1. Obertura de l’Assemblea.
  2. provació, si s’escau, de les rectificacions dels estatuts del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, ja aprovats en Assemblea General Extraordinària el passat 9 de febrer de 2017, per petició del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en els següents punts: Article 2, tercer paràgraf; Article 9; Article 14.b, segon punt; Article 18, segon paràgraf; Article 59.c; Articles 74.1.i i 76.1.d; Article 80; Article 88 b i e; Article 88 c; Article 90.2, segons el redactat definitiu que s’ha incorporat a la totalitat del redactat dels estatuts.
  3. Precs i preguntes.

Atentament,
Tarragona, 14 de març de 2017

Convocatòria d'Assemblea General Extraordinària 31/03/2017     Nous Estatuts revisats per Justícia Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×