DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7262 – 7.12.2016
Càrrecs i personal
DEPARTAMENT DE SALUT –  INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
ACORD 24/2016, de 23 de novembre, del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, pel qual s’autoritza l’aprovació de convocatòries específiques de promoció interna i es modifica el Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut per al període 2016-2020

Butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×