DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7247 – 15.11.2016
Disposicions
DEPARTAMENT DE SALUT
CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució SLT/2381/2016, de 19 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per al 2017 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament de diferents programes i accions instrumentals inclosos en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (DOGC núm. 7235, de 27.10.2016).

Veure butlletí en PDF

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×