DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7217 – 30.9.2016
Disposicions
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/2179/2016, de 25 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a l’empresa Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEM, SA) per als anys 2015-2017 (codi de conveni núm. 79001382011998)

Veure butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×