Amb data 13 de setembre de 2016, ha estat publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (B.O.E), l’Ordre SSI/1461/2016, de 6 de setembre, per la que s’aprova l’oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2016, per a l’accés a l’any 2017, entre d’altres a places de formació sanitària especialitzada per a infermers.

Mes informació: http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/13/pdfs/BOE-A-2016-8391.pdf

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×