DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7153 – 1.7.2016
ANUNCIS DIVERSOS
CONSELL DE COL·LEGIS D’INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA
ACORD de 15 de juny de 2016, de desenvolupament de les directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’anomenada gestió d’infermera de la demanda establertes en virtud de l’Acord del mateix consell adoptat en la sessió plenària de 19 de juny de 2013.

Veure butlletí en PDF

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×