Arran del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat sanitari/ària en infermeria, que va tenir lloc el passat 19 de juny, us volem comunicar que el CODITA ha realitzat les següents accions:

1.- El passat 18 de maig es va enregistrar davant del Consell de Col·legis d’Infermeria un escrit demanant l’actuació immediata de l’esmentat organisme, per la polèmica suscitada amb els qüestionaris tipus test.

2.- També s’han traslladat de manera immediata a l’esmentat Consell, les queixes rebudes pels nostres col·legiats de totes les incidències que se’ns ha fet saber, van tenir lloc en el transcurs de dites proves, ja que bona part de les mateixes no van produir-se a Tarragona, sinó també a Barcelona.

Entenem que el Consell de Col·legis, ha d’actuar en representació de tots els infermers i infermeres de Catalunya, donat que es tracta d’una convocatòria de caire autonòmic, i no provincial; i també, es constitueix com el nostre superior jeràrquic, que sempre actua en representació dels 4 col·legis provincials, davant dels estaments oficials.

Per una altra banda, cada infermer que es consideri perjudicat a nivell individual, pot presentar totes aquelles al·legacions que consideri oportunes, amb l’objecte d’impugnar part del procés , davant del Tribunal qualificador, iniciant el corresponent expedient administratiu i l’engranatge jurídic que correspongui. El CODITA posa a l’abast de tots els seus col·legiats el servei d’assessoria jurídica per rebre orientació i assessorament , en aquest sentit.

3.- CODITA ha parlat amb RRHH de l’ICS que ha manifestat:
Avui publicaran les plantilles corresponents als 4 models A,B,Ci D.
Respecte a la baremació de cara a la bossa de treball, ens han informat de l’acord amb la Mesa i ratificat que sempre la millor situació de puntuació serà la que contarà, per tant la pujada de nota beneficia però no la baixada.

Us mantindrem degudament informats, de les novetats que vagin sorgint al respecte.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×