DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7129 – 27.5.2016
Disposicions
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1318/2016, de 6 de maig, per la qual s’aproven els criteris de selecció dels membres del Consell Assessor de Salut Pública.

Butlletí

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7129 – 27.5.2016
Càrrecs i personal
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1319/2016, d’11 de maig, per la qual es nomenen les persones membres dels consells de direcció de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×